Paskatinimai ir apdovanojimai

2016 07 30

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos konkurse – Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai įkūrus Komiksų centrą suteikta nominacija „Originaliausių inovacijų biblioteka 2015“

Irenai Žilinskienei – Lietuvos Vyriausybės pirmininko A. Butkevičiaus padėka už profesionalią ir inovatyvią veiklą.

Irenai Žilinskienei Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės padėkos raštas už profesionalumą ir aktyvumą kuriant inovatyvias kultūrines erdves Šiaulių mieste.

Ritai Božienei – 2015 Metų bibliotekininkė. Už netradicinių bibliotekų paslaugų iniciatyvas ir plėtrą, vykdant kultūrinės edukacijos projektus ir skatinant mažųjų šiauliečių kūrybiškumą ir patriotiškumą savo gimtajam miestui.   (LBD)

Geriausias 2015 metų LBD skyrius (pirmininkė Rita Božienė) – už iniciatyvas ir originalias idėjas plėtojant Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklą, dėmesingumą skiriamą senjorams bei bibliotekininko profesijos prestižo stiprinimą, didinant bibliotekų ir jų darbuotojų vaidmenį visuomenės gyvenime.