Paskatinimai ir apdovanojimai

2017 06 12

Ritai Božienei, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialo vedėjai, - Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės Jolitos Steponaitienės padėka už ilgametį buvimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus pirmininke.

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai - Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir UAB „Asseco Lietuva“ padėka už dalyvavimą 2017 metų viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio“ filialui - Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos  ir UAB „Asseco Lietuva“ padėka už dalyvavimą 2017 metų viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse.

Irenai Žilinskienei - Lietuvos Respublikos Seimo nario dr. Stasio Tumėno padėka, tapus geriausia metų bibliotekų vadove Lietuvoje.

2017 metais Irenai Žilinskienei suteiktas Geriausio 2016 metų bibliotekos vadovo vardas. Diplomą įteikė Lietuvos Respublikos Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

2017 metais Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai skirta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka, už prisijungimą prie „Knygų Kalėdų“ akcijos, sutelkusios visą šalį.

2016 metais Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialo vedėja Rita Božienė tapo geriausia Metų Lietuvos bibliotekininke.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos konkurse – Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai įkūrus Komiksų centrą suteikta nominacija „Originaliausių inovacijų biblioteka 2015“

Irenai Žilinskienei – Lietuvos Vyriausybės pirmininko A. Butkevičiaus padėka už profesionalią ir inovatyvią veiklą.

Irenai Žilinskienei Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės padėkos raštas už profesionalumą ir aktyvumą kuriant inovatyvias kultūrines erdves Šiaulių mieste.

Ritai Božienei – 2015 Metų bibliotekininkė. Už netradicinių bibliotekų paslaugų iniciatyvas ir plėtrą, vykdant kultūrinės edukacijos projektus ir skatinant mažųjų šiauliečių kūrybiškumą ir patriotiškumą savo gimtajam miestui.   (LBD)

Geriausias 2015 metų LBD skyrius (pirmininkė Rita Božienė) – už iniciatyvas ir originalias idėjas plėtojant Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklą, dėmesingumą skiriamą senjorams bei bibliotekininko profesijos prestižo stiprinimą, didinant bibliotekų ir jų darbuotojų vaidmenį visuomenės gyvenime.