Darbo užmokestis

2017 10 04

Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480“ Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976):

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m. IV ketvirtis


 2017 m.
I ketvirtis

2017 m. II ketvirtis

2017 m. III ketvirtis

Direktorius                                      

1

941 941 973 1135

Specialistas (vyr. metodininkas
bibliotekinei veiklai,
kultūrinei-edukacinei veiklai, projektinei veiklai, dailininkas, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius)

5

671 671 671 671

Skyriaus/filialo vedėjas

9

696 696 696 696

Vyresnysis bibliotekininkas

23

 581  581 581 581

Vyriausiasis bibliotekininkas  

2

 609 609 609 609

Vyresnysis bibliografas  

2

 611 611 611 611

Vyr. buhalteris, apskaitininkas, 

2

 517 517 567 622

Ūkio dalies vedėjas,
sekretorius-archyvaras

2

 503 503 524 528

Darbininkas, vairuotojas                        

3

380 380 397 401

Valytojas

4

380 380 380 380