Darbo užmokestis

2018 03 12

Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480“ Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976):

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

 2017 m.
II ketvirtis

2017 m. III ketvirtis

2017 m. IV ketvirtis

2018 m. I ketvirtis

Direktorius                                      

1

973 1135 1135 1153

Specialistas (vyr. metodininkas
bibliotekinei veiklai,
vyr. bibliotekininkas kultūrinei-edukacinei veiklai, vyr. bibliotekininkas projektinei veiklai, dailininkas)

5

671 671 712 722

Skyriaus/filialo vedėjas

9

696 696 696 707

Vyresnysis bibliotekininkas

23

 581 581 598 608

Vyriausiasis bibliotekininkas  

2

609 609 609 619

Vyresnysis bibliografas  

2

611 611 611 621

Vyr. buhalteris, apskaitininkas, 

2

567 622 622 631

Ūkio dalies vedėjas,
sekretorius-archyvaras, kompiuterinių sistemų inžinierius

2

524 528 518 588

Darbininkas, vairuotojas                        

3

397 401 401 427

Valytojas

4

380 380 380 400