Baigiamajame projekto renginyje – kalėdinis vaidinimas

2018 12 20

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio“ filiale (Spindulio g. 5) gruodžio 18 d. vyko baigiamasis Šiaulių miesto savivaldybės paremto projekto „Jaunoji karta / kūrybinės interpretacijos“ renginys.

Projekto tikslas – skatinti vaikų skaitymo motyvaciją pasitelkiant įvairias kūrybines priemones; lavinti vaikų kūrybiškumą, vaizduotę, saviraišką, socializaciją. Projekto metu savo įspūdžius, jausmus apie perskaitytą knygą vaikai išreiškė per kūrybą: iš įvairių medžiagų buvo kuriamos netradicinės lėlės – knygų personažai.

Į šią veiklą aktyviai įsijungė mažieji bibliotekos lankytojai: Lopšelio-darželio „Coliukė“ (auklėtoja A. Želionienė) ir P. Avižonio regos centro ugdytiniai (auklėtoja P. Vasiliauskienė). Prisijungė ir V. Kudirkos (mokytojos A. Koriznė ir V. Milčinauskienė) bei Medelyno progimnazijų (mokytoja J. Vadeikienė) mokiniai. Neliko pamiršti ir Motinos Teresės šeimų namų bei Vaikų dienos centro „Aš ir draugai“ ugdytiniai. Edukacinius užsiėmimus vaikams vedė tautodailininkės: A. Liaudanskienė ir I. Volodkienė bei savanorė iš Ukrainos Ana Kidalova.

Skaitymo skatinimo projekto veiklą apjungė dalyvių sukurtų pasakų personažų kalėdinis vaidinimas „Senelės pasaka“ Senelės pasaką vaikams sekė tautodailininkė Irena Volodkienė, o V .Kudirkos progimnazijos trečios klasės mokinės (mokytoja V. Milčinauskienė), savo pagamintomis netradicinėmis lėlėmis, inscenizavo ją. Naisių vasaros teatro aktorius Remigijus Pelenis į šį vaidinimą įjungė ir Lopšelio-darželio „Coliukė“ ugdytinius. Bibliotekoje siautė pūga, ošė medžiai ir vyko daug kitų stebuklingų dalykų.

Visiems labai patiko pasaka, linksmi ir laimingi vaikai iškeliavo namo.

Šiaulių savivaldybės

 

GALERIJA