Metų knygos rinkimai Rėkyvoje

2018 12 04

Metų knygos rinkimų akcija vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Ši akcija buvo įtraukta į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą. Metų knygos rinkimus inicijavo Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija ir ją rengia kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija bei Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.

Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius keturiose – vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir poezijos – knygų kategorijose. 2018 m. įtraukta penkta kategorija – publicistikos ir dokumentikos.

Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos Rėkyvos filialas (Energetikų g. 7) laimėjo knygų kategoriją, skirtą paaugliams. Ta proga, bibliotekos darbuotoja Giedrė Butkutė, kartu su šalia esančio Rėkyvos kultūros centro renginių organizatore Veronika Novickaite keliavo į Šiaulių Rėkyvos progimnaziją pristatyti knygų, skirtų paaugliams, komplekto.

Šiais metais paaugliams priskirtos trys knygos nominantės: Ilonos Ežerenytės „Verksnių klubas“, Aido Jurašiaus „Pypas ir jo nutikimai“ ir Justino Žilinsko „Kaukas Gugis ir kerų karas“.

Visos šios knygos buvo pristatytos 5–8 klasių mokiniams ir kartu juos atlydėjusioms mokytojoms: Kristinai Juodeikienei, Nijolei Bacienei ir Liudvikai Kelpšienei. Mokiniams buvo išdalinta lankstinukai su informacija apie knygas, be to jie gavo užduotį – kiekvienos klasės atstovas turėjo išsitraukti knygą, kurią dalimis turės perskaityti visa klasė ir ją aptarti.

Vaikai labai susidomėjo šia knygų skaitymo užduotimi ir nekantraudami laukia, kada galės išsirinkti savo metų knygą!

GALERIJA