Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka sėkmingai prisideda prie socialinės atskirties mažinimo pasitelkiant komiksus

2018 11 16

Lapkričio 16 d. LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ buvo kalbama apie skaitmeninį skaitymą, apie tai, kaip komiksai padeda mažinti socialinę atskirtį. Laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto Mokslo reikalų prodekanė, doc. dr. Zinaida Manžuch.

„Ne visi mes turime galimybes pasinaudoti informacinėmis technologijomis, taigi skaitmeninės atskirties problema yra daugialypė,“ – teigė Z. Manžuch. Pašnekovės teigimu, sprendžiant šią problemą, buvo pasirinktas būdas panagrinėti, kaip komiksų skaitymas padeda mažinti socialinę atskirtį. Būtent komiksai pasirinkti todėl, kad tai – patraukli media, perteikianti pasakojimą vaizdais, didinanti žmonių motyvaciją įsitraukti į skaitymo veiklą. Kaip laidoje pasakojo Z. Manžuch „projekte „KomiksLab“, bendradarbiaudami su bibliotekomis, nutarėme panaudoti skaitmeninių komiksų skaitymą ir kūrimą tam, kad lavintume gebėjimus naudotis kompiuteriais, internetu ir didintume motyvaciją įsitraukti į šitą veiklą“.

Projekto tikslinės grupės – socialiai pažeidžiami asmenys

Taip pat buvo dirbama ir su socialiai atskirtomis grupėmis: kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais, su senjorais, vaikais iš menkas pajamas gaunančių šeimų. Visos šios grupės dalyvavo bibliotekų ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių medijų laboratorijos specialiai sukurtoje programoje, kur skaitė ir kūrė komiksus. Šis procesas buvo stebimas siekiant išsiaiškinti, ar vyksta pokyčiai. „Komiksai buvo didžiulis motivatorius, įtraukiant į šiuos užsiėmimus. Vaikai, kurtieji ir neprigirdintys asmenys ypač džiaugėsi galimybe kurti, nes komiksų kūrimas, fotografavimas, naudojant planšetinį kompiuterį buvo laikoma labai įdomia, įtraukiančia veikla,“ – pasakojo pašnekovė.

Komiksai – naujas ir svarbus atradimas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems

Jungtinis projektas „KomiksLab – Komiksai Lietuvos bibliotekose skaitmeninei atskirčiai mažinti“ buvo įgyvendintas trijose Lietuvos bibliotekose – Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje („Šaltinėlio“ filiale ir Komiksų centre), Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje ir Vilniaus centrinėje bibliotekoje. Padedamos Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkų bibliotekos sukūrė atskiras edukacines komiksų skaitymo programas, pritaikytas kiekvienai grupei. Projekto metu Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo aktyviai siekiama padidinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bibliotekos lankytojų motyvaciją naudotis skaitmeninėmis technologijomis pasitelkiant komiksais grindžiamas skaitmeninio raštingumo ugdymo programas. Buvo vykdytos įvairios veiklos su komiksais, kurių metu edukatoriai Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro lankytojus ir Šiaulių neprigirdinčiųjų klubo „Auditus“ narius mokė, kur skaityti komiksus, kokius rinktis, supažindino su komiksų piešimo stilių įvairove, prasminiais komiksų elementais, akcentavo komikso istorijos svarbą, pristatė siužeto dėstymo schemą, aiškino, kaip atpažinti komikso pasakojimo temą, esminius pasakojimo momentus. Pratybų metu projekto dalyviai susipažino su pagrindinėmis planšetinio kompiuterio funkcijomis, liečiamojo ekrano grafikos logika, prisijungimo prie bevielio ryšio galimybe ir kt. Visų vykdytų edukacinių veiklų rezultatas – komiksų kūrimo programėle „Comic Strip It! (lite)“ sukurti komiksai.

Komiksų centras – inovacija Lietuvoje 

Komiksai turi stiprų ir emocionalų poveikį, todėl socialiai pažeidžiamus asmenis (senjorus, kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius, vaikus iš nepasiturinčių šeimų ir kt.) labiau motyvuoja domėtis ir įsitraukti į skaitmeninių technologijų naudojimo veiklą. Kaip pabrėžė Z. Manžuch, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje veikiantis Komiksų centras („Saulės“ filialas, K. Korsako g. 10) yra didelė inovacija Lietuvoje, nes jame vykdomi įvairūs šviečiamieji užsiėmimai įvairioms visuomenės grupėmis: vaikams, suaugusiesiems, senjorams. Taip pat šios programos sėkmingai taikomos ir kurtiesiems bei neprigirdintiesiems. Visą interviu įrašą galite peržiūrėti paspaudę nuorodą: https://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/limit/20 (žr. „Labas rytas, Lietuva“ 2018-11-16 8:59).