„Lino kelionė per šimtmetį“ - „Šaltinėlio“ filiale

2018 10 15

Spalio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale (Trakų g. 20) vyko parodos „Lino kelionė per šimtmetį“ pristatymas. Savo kūrybinius sumanymus bibliotekoje pateikė net 21 pedagogė iš įvairių Šiaulių regiono švietimo įstaigų.

Ši paroda – tai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre vykusio gerosios patirties seminaro technologijų mokytojams rezultatas.

„Labai simboliška, kad parodoje eksponuojami indai. Juk mokytojas yra tarytum indas, pripildytas gyvenimiškos patirties, žinių, išminties, dvasingumo“, – kalbėjo parodos organizatorė ir koordinatorė Radviliškio miesto Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, tautodailininkė Rasmuta Valčiukienė. 

Pristatyme dalyvavusios technologijų mokytojos dalinosi mintimis, ką davė pažintis su nauja technologija – apsukamuoju pynimu. Mokytojos akcentavo, kad dėstomą dalyką reikia puikiai išmanyti, nuolat į jį gilintis, mokytis visą gyvenimą. Todėl džiaugėsi naujomis etnokultūros integravimo į ugdymo turinį galimybėmis. Bibliotekos darbuotojos padėkojo parodos rengėjams už norą ir gebėjimą dalintis savo kūrybiniais sumanymais. 

GALERIJA