Jelgavoje įvyko 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto partnerių susitikimas

2018 06 08

Įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Development of Innovative library solutions for different generations in the border region“ (Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione) Nr. LLI-110, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, birželio 6 dieną Jelgavos miesto bibliotekoje (Latvija) vyko projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė, vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai Kristina Miklliuvienė, vyresn. bibliotekininkė Rimantė Filipavičienė, vyresn. bibliotekininkė Danutė Meškauskaitė, buhalterė Giedra Janušauskienė ir vairuotojas Stanislovas Levickis.

Susitikimo metu buvo aptarti Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Jelgavos miesto bibliotekoje ir Liepojos centrinėje mokslinėje bibliotekoje vykdomi darbai, planuojamos kitos projekto veiklos, aptartos numatomos šeimų žaidynės bibliotekose, patirties keitimosi kelionė į Prancūziją. Taip pat susipažinta su Jelgavos miesto bibliotekoje projekto metu įkurtu interaktyviu žaidimu, aplankytas G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejus.

Projekto metu siekiama gerinti bibliotekų efektyvumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingų kartų klientus pagal individualius jų poreikius, paskatinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę ir, pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų vaikų susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuotraukos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir Jelgavos miesto bibliotekos

unnamed

GALERIJA