Kūrybos ir bendrystės nuotaikos Lieporių bibliotekoje

2018 06 04

Lieporių bibliotekos darbuotojų sukaupta ilgalaikė bendradarbiavimo patirtis su sutrikusio intelekto žmonėmis, jų tėvais ir   globėjais, leidžia organizuoti kūrybines dirbtuves. Sukurti darbeliai vėliau virsta kūrybinėmis darbų parodomis bei jų pristatymais.

Tėvai ir globotiniai atsinešę per metus kauptus giliukus, kankorėžius ir kitas gamtines priemones, pasiėmę karštus klijus ir rėmelius realizavo savo fantazijas. Tyla ir kūrybinis susikaupimas sukūrė atsipalaidavimo aplinką – kurios taip trūksta – tėvams, globojantiems neįgaliuosius. Kūrybinių minčių pasisėmė ir apsilankę Lieporių bendruomenės nariai. Sukurti suvenyrai, kurie džiugina širdį ir akį.

Prie arbatos puodelio aptarti sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šiaulių Viltis“ šiokiadieniai, problemos, nauji teisės aktai.

Edukacinis užsiėmimas vyko pagal projektą „Dialogai su kūrėjais ir bendruomene“.

Projektą remia Šiaulių miesto savivaldybė.

GALERIJA