Užsienio kalbų mokymosi centre apmokyti Šiaulių miesto ir regiono mokytojai

2018 04 30

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale balandžio 26-27 d. vyko savarankiško užsienio kalbų mokymosi programos EuroTalk Interactive naudojimosi apmokymai Šiaulių miesto ir regiono mokytojams.

Nauja programa centre naudotis apmokyta 150 mokytojų, kurie savo žiniomis dalinsis su mokiniais ir jų tėveliais. Mokymų metu susipažinta su programa, jos panaudojimo būdais, aptartos programos panaudojimo galimybės bibliotekoje, nauda lankytojams. Praktinių užsiėmimų metu mokytasi susikurti vartotojus, prisijungti prie programos, pereiti lygius ir pasitikrinti žinias. Taip pat daug laiko skirta žinių įtvirtinimui. Tokiu būdu siekiama gerinti bibliotekos paslaugas, sudaryti  inovatyvias galimybes lankytojams gerinti savo turimas kompetencijas, plėsti žinias.

Mokymai organizuoti 2017-2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai, kartu su pratneriais iš Jelgavos ir Liepojos (Latvija), įgyvendinant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Development of Innovative library solutions for different generations in the border region“ (Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione) Nr. LLI-110, Savitarnos paslaugos bibliotekoje skirtingoms kartoms, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis. Projekto metu Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale įkurtasUžsienio kalbų mokymosi centras, kuriame tiek individualiai, tiek grupėse galima mokytis net 7 užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų ir latvių).

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

logosito

GALERIJA