Popietė „SIMONUI DAUKANTUI 22“

2018 04 11

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje balandžio 10 d. vyko popietė „Simonui Daukantui 225“. Po­pie­tė­je vil­nie­tė is­to­ri­kė Vi­da Gi­ri­nin­kie­nė pri­sta­tė ka­len­do­rių-kny­gą bei vir­tua­lią paro­dą „Si­mo­nui Dau­kan­tui 225“.Tokio kalendoriaus – knygos Lietuvoje dar nėra buvę.

„Norėjau, kad šis kalendorius-knyga būtų pakabinamas, todėl dariau tokio formato. Iliustracijų yra iš visur, pati važiavau į Sankt Peterburgą, Rygą, Svirlaukį, rinkau ir fotografavau eksponatus. Sprendimo būdas buvo gerai apgalvotas, išskirti reikšmingi įvykiai, išsamios anotacijos. Nėra labai paprasta parengti kalendorių. Formatas A2 buvo per didelis, o A3 per mažas. Tada sužinojau, kad yra B3 formatas, tačiau šiam formatui popierius yra tik Vokietijoje ir labai brangus. Šiam kalendoriui-knygai buvo parinktas vienas gražiausių dizainų. Dailininkė yra šiaulietė Ona Liugailienė. Viršelio nuotrauka yra padaryta taip, kad skaitytojas turėtų galimybę ją įsirėminti. Ši nuotrauka plito ir kaip atvirukas“, – papasakojo istorikė V. Girininkienė.

Po­pie­tė­je V. Gi­ri­nin­kie­nė da­li­jo­si įžval­go­mis apie S. Dau­kan­tą – pir­mo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos lie­tu­vių kal­ba au­to­rių, di­dak­ti­nių, pub­li­cis­ti­nių ūki­nių pa­ta­ri­mų kny­ge­lių, žo­dy­nų, va­do­vė­lių su­da­ry­to­ją, ren­gė­ją ir lei­dė­ją, or­ga­ni­zuo­to tau­to­sa­kos rin­ki­mo pra­di­nin­ką. Autorė pažymėjo, kad S. Daukantas glaudžiai susijęs su A. Mickevičiumi. Tai ta pati epocha, tos pačios idėjos. S. Daukantas pirmasis, kuris įžvelgė, jog Lietuva gali būti laisva ir labai palaikė šią idėją.

 

GALERIJA