Projekto „KomiksLaB - Komiksai Lietuvos bibliotekose skaitmeninei atskirčiai mažinti“ edukacija

2018 03 29

Lietuvoje įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, išskirtinis dėmesys yra skiriamas didžiausią skaitmeninę atskirtį patiriantiems  gyventojams - pagyvenusiems žmonėms, mažas pajamas gaunantiems bei neįgaliems asmenims.

Nors Lietuvoje patvirtinti teisės aktai užtikrina informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliųjų socialinei integracijai naudojantis informacinėmis technologijomis,  tačiau šie žmonės sunkiau įsitraukia į informacinę visuomenę. Įgyvendinant projektą „KomiksLaB - Komiksai Lietuvos bibliotekose skaitmeninei atskirčiai mažinti“ , Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale bus sprendžiamos aktualios sutrikusios klausos asmenų bendruomenei problemos:  motyvacijos ir susidomėjimo informacinėmis technologijomis trūkumas, gebėjimų naudotis technologijomis stoka, įrangos ir interneto ryšių neprieinamumas dėl menkų pajamų.

Kovo 27 d. Komiksų centre vyko pirmasis projekto „KomiksLaB - Komiksai Lietuvos bibliotekose skaitmeninei atskirčiai mažinti“  edukacinis užsiėmimas. Projekto veiklose dalyvaujantys Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro lankytojai ir Šiaulių neprigirdinčiųjų klubo „Auditus“ nariai buvo supažindinti su komiksų medija, jos istorija Lietuvoje ir pasaulyje, su komiksų žanro knygų ir periodinių leidinių kolekcija, komiksų skaitymo ypatumais. Projekto dalyviai, aiškindamiesi komiksų suvokimo subtilybes, surado panašumų tarp vaizdais perduodamo teksto ir gestų kalbos.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkės-ekspertės prof. dr. Elenai Macevičiūtė ir doc. dr. Zinaida Manžuch, pasitelkusios anketinę apklausą, atliko pirminius Šiaulių bibliotekos tikslinės grupės – žmonių su klausos negalia, vertinimus.

Dėkojame projekto partneriui Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centrui už suteiktas gestų kalbos vertimo paslaugas.

 

GALERIJA