Kūrybinės atvirukų dirbtuvės Rėkyvos bibliotekoje

2018 03 05

Kovo 5 dieną į Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialą atkeliavo 4 klasės mokiniai, lydimi Ingos Grigelienės. Į biblioteką vaikai buvo pakviesti artėjančios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

Taigi, būtent šia didžia proga mokiniai, pasitelkę įvairias menines priemones piešė, klijavo atvirukus mūsų gimtinei. Visų buvo paklausta, kas jiems yra Lietuva. Lietuva – tai mano gimtinė sakė Emilija, o Simonai Lietuva reiškia gimtuosius namus, mylimą šalį. Savo atvirukuose vaikai taip pat parašė daug nuoširdžių palinkėjimų: „Ačiū, Lietuva, kad esi“ – rašė vienas mokinys, gimtinei buvo linkima sulaukti dar ne vieno šimtmečio, taip buvo linkima laisvės bei vienybės.

Ketvirtokai kūrybiškai praleido popietę bibliotekoje, išreikšdami savo meilę ir pagarbą mūsų Valstybei, visi žinojo tokias svarbias datas, kaip Vasario 16 d., Kovo 11 d., be to, nebuvo pamirštas ir šimtmetis. Mokinių darbai taip pat papuošė Rėkyvos biblioteką.

 

 

 

 

GALERIJA