Susitikimas su kunigu Justu Jasėnu

2018 02 27

Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko susitikimas su kunigu Justu Jasėnu, kuris pristatė jo iniciatyva parengtą kraštietės poetės Jadvygos Gabriūnaitės eilėraščių knygą „Prisilietimas prie dilgėlės“.

Bibliografijos-informacijos ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos prisidėjo prie šio leidinio paruošimo. Surinko J. Gabriūnaitės eilėraščius, spausdintus vietinėje spaudoje “ Raudonoji vėliava“, „Laikas“, kurie nebuvo publikuoti rinkinyje „Vardynos“.

Keletą metų poetė dirbo Šiaulių antrojoje masinėje bibliotekoje. 1981 metais ji bibliotekai dovanojo eilėraščių knygelę „Vardynos“ su savo autografu. To laikotarpio J. Gabriūnaitės nuotraukų radome bibliotekos vedėjos Elenos Mendelienės parašytoje „Šiaulių m. antrosios masinės bibliotekos istorijoje“. Kunigas Justas Jasėnas pats rašo eilėraščius, yra išleidęs ir knygų, aktyvus, domisi kraštotyra. Dirbdamas Kupiškyje ir ėmėsi atgaivinti kupiškietės Jadvygos Gabriūnaitės atminimą, sudėdamas poetės eilėraščius į vieną rinkinį. Atsisakyta eilėraščių, kurie buvo padiktuoti tuometinės santvarkos.

Renginio metu kunigas skaitė poetės biografinį dienoraštį „Prisilietimas prie praeities“, keletą jos eilėraščių. „Žodis, žmogus ir žemė – pačios gražiausios sąvokos, taip tampriai susijusios, išreiškiančios mūsų gyvenimo esmę, egzistuojančios laiko begalybėje... Poezija – žodis. Žodis – žmogui ir žemei...“ – rašė Jadvyga Gabriūnaitė. Atsiminimais dalijosi poetės jaunystės laikų draugas. Renginį vedė pedagogės Branguolė Šimkūnienė ir Gitana Trinkaitė.

 

GALERIJA