„Varsos“ filiale – „Retro stiliumi. Lietuviškasis arbatvakaris“

2018 02 21

Persikelti ir „paklaidžioti“ po literatūrinę - istorinę praeitį, kuomet skambėjo A. Šabaniausko ar D. Dolskio dainos, kuomet į beveik slaptus vakarėlius rinkdavosi žymūs to meto visuomenės bei kultūros žmonės,- stengtasi ir „Varsos“ filiale drauge su susirinkusia bibliotekos bendruomene.

Bajoriška tvirtybė, atsakingas žodis, virtęs darbais, papročių bei lietuvybės puoselėjimas – savybės, žavėjusios ne vieną iš mūsų.

Renginyje prisiminti pirmieji Arbatvakariai. Pavyzdžiui, studentai bei Kauno inteligentija apie Juozą Tumą - Vaižgantą sukosi kaip apie medų... „Atgijo“ pašmaikštavimai iš B. Dauguviečio, J. Herbačiausko, G. Petkevičaitės-Bitės ir V. Krėvės - Mickevičiaus gyvenimo istorijų.

Susirinkusieji matė Nepriklausomybės 10-mečiui skirtą spaudos bendraautorių leidinį (1928m.) bei prieškario spaudinius „Pavasaris“, „Trimitas“, „Misijos“.

Laikmetį priminė ne tik parinkti „fantai, frantai, cūdai ar lakierkos“, bet ir tikra Smetoniška virtuvė: „čiokoliadinės cukierkos“, roksai ar „ausytės“ su grybų įdaru.

Pasirodo, iš to laikotarpio atkeliavęs „Napoleonas“ ir „Tinginys“ (Greitutis). Susibūrimuose būdavo populiarūs „Gero cigaro“, „Preferanso“ ar „Krupniko“ vakarėliai, „Penktos valandos arbatėlė“.

Renginiui stengtasi suteikti žaismės, įjungiant visus čia susirinkusius dalyvius (vedančiosios – B. Padvarietienė ir I. Pelanienė). Be to, klausėmės violončelininkės Ulos Račickaitės, skaitovo Armando Ozolo.

 

 

Paruošė Birutė Padvarietienė

 

GALERIJA