Bibliotekoje išrinkta Darbo taryba

2018 02 12

Sausio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybė viešojoje bibliotekoje slaptu balsavimu trejų metų kadencijai išrinkta 3 narių darbo taryba.

Laikantis darbo tarybos rinkimų reglamento sudaryta rinkimų komisija, patvirtintas 9 kandidatų sąrašas pagal jų (kandidatų) raštiškus sutikimus. Slapto balsavimo metu bibliotekos darbuotojai biuleteniuose pažymėjo kandidatų pavardes, kurias norėtų matyti darbo taryboje. Daugiausia balsų surinko Eugenija Mačiulienė, Ilona Amankavičiūtė, Gintana Sutkutė-Sorakienė (išrinkta kaip kandidatas nuo JPS ŠMSVB profesinės sąjungos, gavęs daugiausiai balsų), kurios ir sudarys darbo tarybą.

Darbo tarybą pasveikino Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė. Linkime sėkmingo darbo, derinant ir sprendžiant darbuotojams aktualius klausimus.