Knygos valanda, skirta šimtmečio kūrėjui Kaziui Bradūnui

2018 02 09

Valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse į Lieporių biblioteką atvyko garbūs svečiai – Seimo narys dr. S. Tumėnas, Maironio literatūros muziejaus atstovė Virginija Paplauskienė ir poeto žemininko Kazio Bradūno dukra, antropologė, etnologė, bibliotekininkė, JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nės vei­kė­ja Elena Bradūnaitė-Aglinskiene.

Dr. Stasys Tumėnas yra inicijavęs Seime ne vienos iškilios asmenybės (A. J. Greimo ir K. Bradūno) pagerbimo metus, o taip pat pirmaisiais naujosios nepriklausomybės metais „Šiaurės Lietuvoje“ yra publikavęs K. Bradūno kūrybą.

Virginija Paplauskienė, žinoma išeivijos literatūros tyrėja ir dokumentų atradėja prieš metus išleido dokumentinę studiją apie pasišventusį kultūros ir meno žmogų Kazį Bradūną. Muziejininkė pasakojo apie literatūrines odisėjas, ieškant egzodo autorių paveldo pasaulyje. Jos paskaitoje „Semiu krikšto vandenį giesmei“ pristatyta nepublikuota dokumentika apie Kazį Bradūną ir jo aplinkos asmenybes: laiškai, atsiminimai, fotografijos ir kt.

Elenos Bradūnaitės pasakojime svarbus išeivių lietuvių tradicijų puoselėjimo šeimose motyvas. Viešnia betarpiškai atskleidė, kokio užsispyrimo, darnos ir užkrečiančio pavyzdžio reikėjo tėvams, norėjusiems, kad jų vaikai išliktų sąmoningais lietuviais globaliame pasaulyje.

Ši knygos valanda buvo kaip pamokanti paskata susimąstyti apie mus pačius, lietuvybės dabartį ir ateitį.

 

Nijolė Petraitytė,

Lieporių filialo vyresn. bibliotekininkė

GALERIJA