Penktosios „Lėlių-literatūrinių personažų“ parodos pristatymas Lieporių bibliotekoje

2017 12 14

Į jubiliejinį, jau penktąjį, autorinių lėlių parodos pristatymą atvyko beveik visos lėlininkės pateikusios lėles parodai, skaitytojų vertinimui. Paroda įvairiaspalvė: joje dalyvavo ne tik kūrėjos iš Šiaulių, bet ir iš Pakruojo, Mažeikių, Molėtų.

Parodoje pateikti edukaciniai – socialiniai pavyzdžiai: neįgaliųjų dienos centro „Goda“ sukurta lėlė Merė Popins (keramikos studijos vadovė Solveiga Stanevičiūtė), lėlė „Solfedis“ (kūrė Asta Liaudanskienė) iš V. Berteškienės mokomosios knygos „Diemedėlio dainos III“.

Per savaitę Lieporių bibliotekos lankytojai atsakė į 70 anketų. Skaitytojų sprendimu - gražiausia lėle pripažintas Karalius iš kūrinio K. Anderseno „Nauji karaliaus drabužiai. Lėlę sukūrė Edita Varnelienė. Nedaug atsiliko tautodailininkės Astos Liaudanskienės sukurti personažai iš pasakų „Vyštytė ir gaidelis“ ir „Katinėlis ir gaidelis“, įtikinamai ir išraiškingai pateikti personažai: Dalios Vleikienės Tomas Sojeris, Irenos Berštienės Robinzonas, Pinčiukas iš „Baltaragio malūno“ (aut. E. Varnelienė), išdykusi Pepė Ilgakojinė (Z. Motiejauskienė), Coliukė – Rolanda Naunikaitė, Liūdnas Brisius - Irena Pusvaškienė.

Apklausa parodė, kad kūriniai: Dona Ana iš J. Tomano knygos „Don Žuanas“ (autorė V. Karlinskienė), Grenuji iš knygos P. Suskind „Kvepalai“ (autorė L. Videckienė), Raseinių Magdė iš to paties pavadinimo Maironio kūrinio, (autorė Valerija Berteškienė) Petsonas ir Findusas iš S. Nordkvisto kūrinių (autorė Rūta Šulcienė) skaitytojams mažiau pažįstami ir jie norėtų šiuos kūrinius perskaityti.

Parodos sumanytojas ir kuratorius, Sergejus Peršinas, džiaugėsi, kad konkurencinėje kultūrinių renginių terpėje paroda organizuojama kasmet, vylėsi, kad paroda vyks ir ateityje, išsakė visų norą, kad sukaupta lėlių kolekcija virstų muziejumi, kurioje vyktų edukacinės veiklos, skatinančios skaityti.

Lieporių bendruomenės centro pirmininkė Elvyra Užkuraitienė džiaugdamasi įspūdinga paroda, įvardijo lieporiečiams labiausiai patinkančią lėlę - Pepę Ilgakojinę, sukurtą Zenės Motiejauskienės iš Pakruojo.

Susitikimo nuotaiką kūrė Miglės Dambrauskaitės ir Motiejaus Dudniko iš S. Sondecko menų gimnazijos akordeonu atliekama muzika (vadovė Marytė Markevičienė), lėlininkės užpūtė tradicinio torto 5 žvakutes.

 

GALERIJA