„Šaltinėlio“ filiale poezijos popietė šimtmečiui

2017 12 13

Gruodžio 12 dieną „Šaltinėlio“ filiale Šiaulių miesto mokytojų pensininkų klubas „Šviesa“ organizavo renginį „Poezijos popietė ir dainos apie Tėvynę“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Senjorės skaitė Justino Marcinkevičiaus, Bernardo Brazdžionio,   Pauliaus Širvio, Vacio Reimerio, Birytės Senulytės-Skripskienės, Zitos Vėžienės, Aldonos Brazdžionytės-Oškeliūnienės, Vidos Sereikienės, Adelės Kirklytės- Pirčienės ir kitų poetų eiles. Elena Eidukienė pasidalino savo kūrybos eilėmis. Janina Tepliajava ne tik skaitė Justino Marcinkevičiaus eiles, bet ir visus paragino padainuoti pagal jo posmus sukurtas dainas. Jau keturi metai slaugos ligoninėje  gydosi buvusi mokytoja Irena Valatkienė. Ji yra išleidusi keletą eilėraščių knygelių. Renginio dalyviams Irena perdavė savo sveikinimus ir eiles. Klubo „Šviesa“ mišrus vokalinis ansamblis „Širdimi jauni“ padainavo keletą žinomų dainų apie Lietuvą: „Mūsų kraštas“, „ Rambynas“, „Šlama medžiai“, „Tu Lietuva“, „Giminės“, „Gimtinės daina“, „Ji visų gražiausia“ .

Dalyviai pasidžiaugė bibliotekoje paruošta paroda „Čia nuo amžių Lietuva“.

 

Informaciją parengė Giedrė Matusevičienė

 

GALERIJA