Tolerancijos diena Rėkyvos bibliotekoje

2017 11 16

Tolerancijos diena buvo minima Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale (Energetikų g.7). Lapkričio 16 rytą į biblioteką rinkosi Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 5 klasės mokiniai, lydimi mokyklos bibliotekos vedėjos Nijolės Bacienės, mokytojos Liudvikos Kelčienės.

Tarptautinė tolerancijos diena minima lapkričio 16 dieną. Ši diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. 1996 m. šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją. Tą dieną ugdomas pakantumas, kantrybė ir kito žmogaus supratimas.

Renginio ibliotekoje metu iš pradžių vaikų buvo klausiama, kas yra tolerancija, visi vieningai atsakė, kad tai reiškia būti geriems ir pakantiems vienas kitam. Mokiniai gavo užduotį – visi nupiešė „Tolerancijos delną“, į kurį turėjo parašyti kaimyno esančio iš dešinės gerąsias savybes, tai jiems nepasirodė sunki užduotis ir visi vaikai parašė savo draugų gerąsias savybes ir delnus jiems padovanojo.

Antra šios dienos minėjimo dalis buvo aktyvesnė – visi leidomės į „Rėkyvos lobių paiešką“, tai žaidimais, kuris sukurtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos bei Šiaulių miesto savivaldybės iš dalies finansuotą projektą „Rėkyvos lobių paieška“. Žaidimo metu pasiskirstę į komandas vaikai leidosi į žygį, kuriame reikėjo ieškoti objektų, kurie yra įvesti planšetiniuose kompiuteriuose. Iš pradžių visi pasiskirstė į komandas, o po to leidosi į žygį, visus lobius (Karpio statulą, kapinaites, koplytėlę, mokyklą, zuikinę Grabavičiaus kalną, bei žinoma biblioteką) vaikai atrado nesunkiai. Šis žaidimas skatina ne tik aktyvesnį laisvalaikio praleidimą bei savo krašto istorijos pažinimą, bet ir tarpusavio pasitikėjimą, bendradarbiavimą, pakantumą vienas kitam, o būtent šios savybės apima tolerancijos sąvoką. Taigi, Tolerancijos diena Rėkyvos bibliotekoje buvo praleista aktyviai!

 

GALERIJA