3D modeliavimo mokymai „Saulės“ filiale

2017 11 15

Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės iš dalies finansuojamą projektą „Inžinerinių kompetencijų ugdymas kuriant savo 3D miestą“, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale vyko mokymai, skirti 3D modeliavimui. Mokymus vedė Šiaulių Ragainės progimnazijos inžinerijos mokytoja Ingrida Donielienė. Dalyvavo Gytarių ir Ragainės progimnazijų moksleiviai.

Mokymai skirti moksleiviams, siekiantiems išmokti 3D modeliavimo kompiuterinėmis programomis. Mokymų metu lavinamas kūrybiškumas, 3D erdvės suvokimas, mokomasi trimačių objektų kūrimo ir tekstūravimo su kompiuterine programa SketchUp Pro. SketchUp yra viena iš populiariausių 3D modeliavimo ir projektavimo programų, kuri skirta ne tik kurti 3D objektus ar ruošti 2D projekto brėžinius, bet ir 3D spausdinimui. Mokymų metu įgytas žinias ir įgūdžius vaikai turės išnaudoti atliekant praktinę projekto užduotį - projektuojant Šiaulių miesto egzistuojantį pastatą, arba kuriant naujus rekonstruotinų erdvių objektus. Darbų pristatymas ir apdovanojimai vyks lapkričio 28 d. 

Projekto įgyvendinimas padės mokiniams plėtoti inžinerinę kompetenciją, atskleisti savo kūrybiškumą sprendžiant inžinerines problemas, ugdyti gebėjimą taikyti žinias, kuriant, projektuojant ir įgyvendinant inžinerinius gaminius. Dalyviai išmoks veikti planuotai, tikslingai ir atsakingai, derinti inžinerinę, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, taikyti inžinerinio mąstymo principus. Siekiant kuo didesnės projekto veiklų sklaidos ir tęstinumo, gruodžio 12 d. vyks mokymai „STEAM ateina į biblioteką“ mokytojams ir bibliotekininkams.

 iqqr5b16

GALERIJA