Lieporių biblioteka ir bendruomenė: kartu 15 metų

2017 10 30

Lapkritis dovanoja du rimtus jubiliejus: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 40-ąjį ir Lieporių bendruomenės centro 15-ąjį gimtadienį. Lieporių bibliotekos ir Lieporių bendruomenės teminiame susibūrime „15 metų kartu“ prisimintos bendruomenės ir bibliotekos organizuotos akcijos, renginiai, susitikimai.

Bendradarbiavimo pradžių pradžią padarė šviesios atminties bibliotekos vedėja Leokadija Laugalienė ir bendruomenės įkūrėja, bendruomenės pirmininkė Elvyra Užkuraitienė. Pirmininkė prisiminė pirmąjį  aktyvistų susirinkimą Aukštabalio vidurinėje mokykloje, aplinkos tvarkymo akcijas, jau tradicija tapusiu Kalėdinės eglutės įžiebimą pietiniame rajone, bendras išvykas, džiaugtasi parku Lieporių rajone-Signatarų alėja.

Sunku ir suskaičiuoti, kiek suorganizuota bendrų renginių, susitikimų. Galime tik didžiuotis, kad Lieporių bibliotekoje pristatytos mokytojo, kraštotyrininko V. Mažeikos knyga „Lieporių praeitis ir dabartis“, Onos Aldonos Žukauskaitės–Liepienės užrašyti mamos pasakojimai knygoje „Senojo Lieporių kaimo istorijos“. Šių knygų tiražai išpirkti, lieporiškiai laukia pakartotinų leidimų. Anšlago sulaukė susitikimai su rašytojais Rimantu Kmita, Dalia Staponkute, užaugusiais pietiniame rajone.

Susirinkusieji dalinosi vizija, kaip turėtų atrodyti Lieporių rajonas, dalinosi savo rūpesčiais ir lūkesčiais.

Susitikimo metu prisiminti išėjusieji Anapilin - buvusi ilgametė Lieporių bibliotekos vedėja Leokadija Laugalienė, aktyvus bibliotekos skaitytojas Petras Mačiukas, bendruomenės narė Birutė Koskienė. Renginio metu demonstruotos skaidrės „15 metų kartu“, kurias paruošė bibliotekos praktikantas Laimonas Brazas.

Renginys organizuotas vykdant Šiaulių miesto savivaldybės iš dalies finansuotą projektą „Bendruomenių BIBLIOTEKA: keturi dešimtmečiai kaitos ir pastovumo“, skirtą paminėti Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 40-ies metų jubiliejų.

LOG

GALERIJA