Liepojoje įvyko 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto partnerių susitikimas

2017 10 09

Įgyvendinant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Development of Innovative library solutions for different generations in the border region“ (Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione) Nr. LLI-110, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, spalio 5 d. Liepojos centrinėje mokslinėje bibliotekoje (Latvija) vyko projekto partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptarti Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Jelgavos miesto bibliotekoje ir Liepojos centrinėje mokslinėje bibliotekoje vykdomi darbai, pasidalinta patirtimi apie vykusius renginius „Biblioteka išeina į miestą“, pirmojo periodo ataskaitų rengimo gairės ir terminai. Taip pat susipažinta su Liepojos biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis, įrengtomis erdvėmis, reta senų leidinių kolekcija bei istorija.

Projekto metu siekiama gerinti bibliotekų efektyvumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingų kartų klientus pagal individualius jų poreikius, paskatinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę ir, pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų vaikų susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 logosito

GALERIJA