Įspūdžiai iš tolimosios Pietų Korėjos Lieporių bibliotekoje

2017 10 11

Į Lieporių biblioteką grįžo jaukuma. Ne tik dėl to, kad prasidėjo šildymo sezonas. Šilumos gūsį paliko iš Pietų Korėjos parvežti kelionės įspūdžiai ir arbata iš 102-ojo pa­sau­li­nio es­pe­ran­ti­nin­kų kong­re­so. Juos padovanojo miesto garbės pilietis, bibliotekos bičiulis ir savanoris Zenonas Sabalys.

Šiųmetinė kong­re­so te­ma – „Tu­riz­mas ir plė­to­ji­mas: ke­liai į tęs­ti­nu­mą“. Paskaitoje buvo kalbama apie dvi skirtngas Korėjas, ko­rė­jie­čių pa­slau­gu­mą ir rū­pes­tin­gu­mą.

Renginio dalyviai buvo pakviesti į tarptautinės esperanto kalbos kursus, kurie prasides kitą pirmadienį, spalio 16 d. 17 val.

GALERIJA