Tęsiasi savanorystės misija Lieporiuose

2017 08 11

Norime pasidžiaugti, kad šilčiausiomis šios vasaros dienomis, Lieporių bibliotekoje savanoriavo Greta Petrauskaitė, Romuvos gimnazijos III  gimnazinės klasės moksleivė. Greta padėjo tvarkyti kraštotyros, periodikos ir knygų fondą, koregavo knygų nurašymo aktus, dirbo viešosios interneto prieigos skaitykloje, užregistruodama lankytojus bei suteikdama  jiems konsultacijas.

Savanorė paruošė spaudai atsiminimus apie tremtinius „Priesakas motinai“.

Laukiame daugiau tokių kultūringų savanorių!

 

GALERIJA