Biblioteka pradės įgyvendinti 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą

2017 05 05

Trijose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose pradėta įgyvendinti 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione“ (Nr. LLI-110). Projekto metu bus siekiama gerinti bibliotekų efektyvumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingų kartų klientus pagal individualius jų poreikius, paskatinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę ir, pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų vaikų susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu.

Projekto metu bus pristatyti bent 4 nauji paslaugų sprendimai – Jelgavos ir Liepojos bibliotekose bus įdiegtos savitarnos aptarnavimo sistemos, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus įkurta savarankiško užsienio kalbų mokymosi klasė (su galimybe mokytis 7 kalbų) ir interaktyvi erdvė šeimoms, bibliotekos pristatys skirtingoms kartoms vienyti skirta programas „Mokytis vieniems iš kitų“ ir „Šeimos bendrauja ir mokosi“.

Projektą įgyvendina Jelgavos miesto biblioteka, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka ir Liepojos centrinė mokslinė biblioteka. Visas projekto biudžetas - 585 262,94 Eur., Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas 497 473,48 Eur. Projektas truks 22 mėnesius - nuo 2017 m. gegužės 1d. iki 2019 m. vasario 28 d.