„Varsos“ bibliotekoje – Valstybės dienos paminėjimas

2017 07 13

„Varsos“ bibliotekoje vyko renginys „Diena, pakeitusi istoriją“. Šventės praeina, bet istorija lieka, - mūsų, neprimirštama, verčianti permąstyti ir didžiuotis iškiliomis asmenybėmis.

Tačiau istorija - kartais ir prieštaringai aprašomų reiškinių visuma. Apie Lietuvos karalių Mindaugą ir karalienę Mortą pateiktas aplankas (sudarė - mokytoja D. Milerienė). Naudotasi kraštotyrininko V. Purono medžiaga, pasakojančia apie karališkos šeimos susitikimą Salduvės pilyje („Šiaulių naujienos“, 2016 m. birželio 18d.).

Aktyvi „Varsos“ bibliotekos skaitytoja Irena Pelanienė talkino sudarant skaidres, pasakojančias apie vienintelį mūsų valstybės karalių. Liepos 6-oji - tai diena, tapusi ataskaitos tašku į Valstybės šimtmetį. (Skaidres galima peržiūrėti čia).

Renginio metu skaitytos ištraukos iš Justino Marcinkevičiaus „Mindaugo“. Be to, viešnios iš „Menų  šaltinio“ skaitė poezijos posmus, skirtus Lietuvai, tremčiai, įvairiems istoriniams išbandymams. Čia dalyvavo B. Kriščiūnaitė, B. Čekanavičienė, Z. Karpienė, A. Pukėnienė, Z. Petravičienė, E. Eidukienė.

Dėkojame A. Pukėnienei, padovanojusiai bibliotekos skaitytojams dvi savo knygas.

GALERIJA