Bibliografijos-informacijos skyriuje Šiaulių maironiečių projekto „Prisiminimai ir dedikacijos“ baigiamasis renginys

2017 07 10

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko Šiaulių maironiečių projekto „Prisiminimai ir dedikacijos“ baigiamasis renginys. Tai išskirtinis literatūrinis renginys mieste per pastaruosius metus subūręs kraštiečius literatus, kurie priklauso skirtingiems susivienijimams, klubams. Renginį vedė projekto sumanytoja, lietuvių kalbos mokytoja Branguolė Šimkūnienė. Jai talkino mokytoja Violeta Vileikienė bei pedagogės Gitana ir Neringa Trinkaitės.

Renginio metu buvo paminėtos išėjusių iškilių žmonių jubiliejinės datos, jų atminimui buvo skirtos literatų dedikacijos, kurias pateikė 19 Šiaurės Lietuvos poetų: Alvidas Kantauskas, Angelė Bražaitė, Antanina Dapkutė-Pukėnienė, Aušra Lukšaitė-Lapinskienė, Birutė Kriščiūnaitė, Danutė Augutienė, Eugenija Liumaitė, Irena Stražinskaitė-Glinskienė, Janina Jovaišaitė, Jaunius Kulnys, Jonas Ivanauskas, Lina Archipova, Lolita Braza, Ramutė Saulė, Regina Dalgė, Stefa Petkevičiūtė-Valatkienė, Vilma Kazimiera Lideikienė, Vytautas Gasparavičius, Zofija Karpienė.

Taip pat buvo parengta paroda „Knygos, saugančios prisiminimus“ iš mokytojos Branguolės Šimkūnienės asmeninio archyvo. Parodoje eksponuojamos knygos su autorių įrašais, nuotraukomis. Mokytoja B. Šimkūnienė renginio dalyviams pristatė parodą, pasidalino prisiminimais.

Susirinkusiųjų nuomone, šiltas ir nuoširdus susitikimas turėtų būti organizuojamas ir kitais metais. Tai prašymas mokytojai Branguolei Šimkūnienei.

 

GALERIJA