Lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenės kūrybinių darbų pristatymas „Šaltinėlyje“

2017 04 28

Vienas iš šiandieninių Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ tikslų - suburti įstaigos bendruomenę intensyvesnei kultūrinei veiklai, skatinti naujas formas, taip pat bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Vienas jų – „Šaltinėlio“ biblioteka, kurioje  balandžio 26 d. pristatyti l/d „Žibutė“ bendruomenės  kūrybiniai darbai: knygos apie Lietuvą.

Renginio sumanytoja, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vilma Molienė, siekdama paminėti Lietuvoje 2017-aisiais paskelbtus Tautinio kostiumo metus bei Piliakalnių metus, subūrė darželinukus, jų šeimos narius, įstaigos pedagogus įdomiai kūrybinei veiklai – sukurti knygą apie Lietuvą ir ją pristatyti „Šaltinėlio“ filiale. Bibliotekoje „Judručių“ grupės auklėtoja Daura Atgalainienė  kartu su ugdytiniais Artu Vatkins ir Oskaru Stapulioniu pristatė knygelę „Keturi metų laikai Lietuvoje“, kurioje reikšmingiausias Lietuvos vietas atspindinčiose  nuotraukose Oskaro, Arto, Lukos, Eivilės, Jutaro, Adrijos ir Godos  piešiniai.

„Šnekučių“ grupės auklėtoja Ausma Nemanienė ir ugdytinė Liepa Andriušaitytė vaizdžiai pasakojo apie gimtąjį miestą, nupieštą knygelėje „Šiauliai – mano miestas“. „Kodelčiukų“ grupės ugdytinės Benitos Prunskutės kartu su  mama Deimante profesionaliai parengta knygelė „Lietuvos tautinis kostiumas“ bus puiki darželio metodinė priemonė.

Ypatingo susidomėjimo sulaukė „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinės Faustos Tutkutės ir mamos Simonos sukurta knyga „Keliaujame po Lietuvą“, kurioje išsamiai pateikta informacija apie šeimos aplankytus Lietuvos apžvalgos bokštus. Pasipuošę tautiniais kostiumais „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinis Tadas Ignatavičius, jo sesute Rūta, drauge su mamyte Rima supažindino su Nacionalinio lėlių muziejaus parengta knygele „Nuspalvink tautinį kostiumą“.

Popietėje pasidžiaugta bendruomenės kūrybiškumu, meniniais gebėjimais, siekta ugdyti tautiškumą, tarpusavio bendravimą, paskatinta tiek vaikus, tiek suaugusius atrasti biblioteką.

tuesibiblioteka

GALERIJA