Neskaityti partizanų dienoraščiai

2017 03 13

Nemažėja visuomenės, tyrinėtojų ir kūrėjų dėmesys Lietuvos partizanų kovų istorijai. Paskutiniu dešimtmečiu pasirodė įdomių studijų, vertingų partizanų dienoraščių publikacijų. Juos aptarti į Lieporių biblioteką kovo 9 d. pakvietė humanitarinių mokslų dr. Nerijus Brazauskas.

Klausytasi originalios paskaitos apie trijų Lietuvos regionų - Dzūkijos, Suvalkijos, Aukštaitijos - kovotojų parašytus tekstus. Buvo analizuojami reikšmingiausi partizanų dienoraščiai: Albino Bilinkevičiaus-Balčio (2014), Balio Vaičėno (2013), Albino Milčiuko-Tigro (2000), Albino Ratkelio-Oželio, H. Rossemann-Povo ir kt.

Renginyje dalyvavo partizano sesuo, dabartinės tremtinių organizacijos pirmininkė Valerija Jokubauskienė. Ji papasakojo savo šeimos istoriją ir dovanojo knygų tremties tema. Į pokalbį įsijungė ir kiti tremtiniai bei bibliotekos lankytojai. Kovotojų dainas atliko Šiaulių politinių kalinių ir tremtinių draugijos choras „Tremtinys“ (vad. R. Pečeliūnas).

Dr. N. Brazauskas perdavė sveikinimą Kovo 11-osios proga Seimo nario S. Tumėno vardu ir dovanojo Nepriklausomybės atstatymo akto su signatarų parašais kopiją.
Džiaugiamės naujais bibliotekos bičiuliais.Nijolė Petraitytė
SVB Lieporių filialo vyresn. bibliotekininkė

GALERIJA