Vaikų literatūros skyriuje skaitymo skatinimo rytmetis „Rudenėjantys medžiai“

2016 11 15

Šiek tiek snieguotą rudens rytmetį Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje susirinko lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikučiai drauge su auklėtoja Monika Petkauskiene. Žaislotekoje vaikučiai susitiko su labai dažna lietuviškų pasakų veikėja Meška Lepeška (G. Sutkutė- Sorakienė), kuri mažiesiems bibliotekos lankytojams, rodydama surinktus rudeninius medžių lapus, pasakojo apie mūsų gimtinės medžių įvairumą, jų rūšis.

Rytmetyje vaikai galėjo apžiūrėti ne tik girių karaliaus ąžuolo, dekoratyviosios liepos, plačialapio klevo, svyruonėlio beržo, kvapniosios tuopos, šakotojo uosio lapus, bet patyrinėti jų sėklas. Susipažinę su daugiausiai Lietuvoje paplitusiais medžiais, išsiaiškinę medžio sandarą, vaikai vartė parodėlėje eksponuojamas knygeles. Pavartę literatūrą, klausėsi lietuvių autorių pasakojimų apie medelius, minė mįsles.

Žingeidiems vaikučiams susitikimas su Meška Lepeška neprailgo, rytmetyje jie daug ko sužinojo.

Informaciją parengė G. Sutkutė - Sorakienė

GALERIJA