Bibliotekos darbuotojoms įteikti gestų kalbos kursų baigimo pažymėjimai

2016 11 14

2016 m. lapkričio 8 d. Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centre Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos dabuotojoms buvo įteikti gestų kalbos kursų baigimo pažymėjimai.

Vykdant bibliotekų paslaugų plėtros projektą „Tylos kalba: kultūrinė edukacija klausos negalią turintiems“, bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bei „Lieporių“, „Saulės“, „Spindulio“ ir „Šaltinėlio“ filialų darbuotojos baigė Vilniaus kolegijos ir UAB „DIZI“ organizuotus 25 akademinių valandų trukmės kursus pagal metodinę medžiagą „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.1“. Kursuose naudota mokymo medžiaga buvo parengta remiantis komunikacijos metodu, kuris įgalino kursų lankytojus nuo pirmųjų pamokų pradėti kalbėti gestų kalba bei aktyviai dalyvauti mokymosi procese.

Kursus vedė gestų kalbos vertėjos Auksė Šiaudkulienė, kuriai gestų kalba yra gimtoji, ir Alicija Bogdanovič.

KURTIEJI LOGO Gkulturos ministerij

GALERIJA