Šiaulių bendruomenių atstovai mokėsi raštvedybos

2016 11 08

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka vykdo Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Šiaulių miesto bendruomenėms“. Vienas iš projekto uždavinių – suteikti platesnių teisinių ir kompiuterinio raštingumo žinių miesto bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Lapkričio 2-7 d. Lieporių filiale (Tilžės g. 36) vykusiuose informacinio raštingumo mokymuose dalyvavo Lieporių bendruomenės centro, miesto neįgaliųjų draugijos, klubo „Dainorėliai“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šiaulių Viltis“, Vinkšnėnų asociacijos vadovai ir atstovai.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos lektorė Kristina Budrytė dalyvius supažindino su bendraisiais reikalavimais dokumentams paruošti, rekvizitų rašybos ypatumais, antspaudų ir spaudų naudojimo taisyklėmis, kalbėta, kaip rašoma tikrumo žyma. Dalyviai supažindinti su protokolo, prašymo, universalaus ir vidinio rašto rašymo taisyklėmis. Ilgėliau nagrinėtos teisės aktų įforminimo sudedamosios dalys. Kursų dalyvių pageidavimu, supažindinta su vizitinės kortelės kūrimo reikalavimais.

Lektorė Kristina Budrytė dalijosi gerąja dokumentų registravimo patirtimi, skatino dalyvius per savo organizacijų raštvedybą kurti teigiamą raštingos organizacijos įvaizdį. Dalyvių klausimų gausa, dalijimasis savo patirtimi rodo, kad tokie mokymai miesto bendruomenėms yra reikalingi.

LTK Logotipas2

GALERIJA