Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centru

2016 10 02

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai įgyvendinant LR Kultūros ministerijos finansuotą projektą "Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems", 2016 m. rugsėjo 27 d. "Šaltinėlio" bibliotekoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su  Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centru. Sutartį pasirašė centro direktorius Ramūnas Maciulevičius bei Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė. 

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi bus siekiama supažindinti bibliotekos bendruomenę su gestų kalbos vertėjų centro teikiamomis paslaugomis ir svarba, sudaryti galimybę bibliotekos darbuotojams dalyvauti gestų kalbos vertėjų centro organizuojamuose kursuose ir mokymuose, kviesti gestų kalbos vertėjų centro darbuotojus vesti seminarus, paskaitas aktualiomis bibliotekos darbuotojams ar vartotojams temomis, palaikyti glaudžius ryšius su bibliotekos darbuotojais, teikti reikalingą pagalbą, bibliotekai kviečiant dalyvauti jos organizuojamuose renginiuose.

2016 m. rugsėjo mėn., bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centru, 6 Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos lankė gestų kabos kursus.

http://www.regionunaujienos.lt/nauja-paslaugu-kryptis-siauliu-bibliotekoje-aptarnavimas-gestu-kalba/

http://biblioteka.smsvb.lt/lt/skaitytojamsvirsus/naujienos/4128-gestu-kalbos-mokymo-kursai-bibliotekos-darbuotojams

GALERIJA