Nauja paslaugų kryptis bibliotekoje – aptarnavimas gestų kalba

2016 09 06

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka pradeda vykdyti LR Kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“, kurį inicijavo „Šaltinėlio“ filialas (Trakų g. 20A). Bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centru prasideda lietuvių gestų kalbos mokymo kursai bibliotekos darbuotojams.

Šių kursų dėka bus plečiamas bibliotekos paslaugų spektras. Nuo šiol klausos negalią turintys Šiaulių miesto gyventojai Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, „Saulės“ filiale, „Spindulio“ filiale ir „Šaltinėlio“ filiale bus aptarnaujami efektyviau ir kompetentingiau. Gestų kalbos vartojimas aptarnaujant bibliotekos lankytojus padės mažinti socialinę atskirtį, suteiks daugiau galimybių klausos negalią turintiesiems, skatins tokių žmonių integracijos į visuomenę augimą.

kulturos ministerij