Gestų kalbos mokymo kursai bibliotekos darbuotojams

2016 09 07

Vykdant LR Kultūros ministerijos projektą „Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“ ir bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centru, prasidėjo gestų kalbos mokymo kursai bibliotekos darbuotojams.

Įžanginiame susitikime gestų kalbos vertėjos Alicija ir Auksė supažindino su gestų kalbos savita gramatika, pirštų abėcėle. Terminas „kurčnebylys“ yra nevartotinas kalbant apie kurčiąjį, nes pastarasis bendrauja gestų kalba. Gestų kalba pasaulyje nėra vienoda: kiekvienos šalies kurtieji bendrauja savo šalies gestų kalba. Nuo 1995 metų Lietuvos kurčiųjų bendruomenės oficiali gimtoji kalba yra gestų kalba, turinti per 4000 gestų.

Kursų dalyviai turėjo galimybę daugiau sužinoti apie kurčiųjų kultūrą, elgesio ir bendravimo ypatumus, kurčiųjų ir girdinčiųjų mąstymo skirtumus, psichologiją, žmonių su klausos negalia integraciją į girdinčiųjų pasaulį.

 KURTIEJI LOGO Gkulturos ministerij

GALERIJA