Laimėtas projektas „Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“

2016 07 01

2016 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu paskirstytos lėšos bibliotekų informacinių technologijų ir vartotojų gebėjimų vystymo projektams 2016 m. finansuoti. Bibliotekų plėtros projektų vertinimo ekspertų komisijai buvo pateikta 20 paraiškų. Išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktus projektus, komisija rekomendavo Kultūros ministerijos paramą skirti tik 9 projektams, tarp jų ir Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“, suteikiant 10 000 Eur dalinį finansavimą.

Projekto tikslas – per įvairias kūrybines, inovatyvias veiklas, panaudojant IT technologijas bei fotografijos elementus, mokymus, sudaryti tikslingas sąlygas saviraiškos bei skaitmeninių kompetencijų ugdymui ir socialinės atskirties mažinimui, atverti naujas galimybes Šiaulių miesto klausos negalią turinčiųjų bendruomenei, vaikams ir jaunimui.

Projektas „Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“ skiriasi nuo kitų panašių projektų tuo, jog yra skirtas konkrečiai neįgaliųjų grupei – kurtiesiems ir neprigirdintiesiems. Projekto metu bus ne tik skatinamas socialinės atskirties mažinimas, tačiau dalyviai įgys daug naujų ir ateityje vertingų kompetencijų meno, fotografijos ir kompiuterinio raštingumo srityse. Projekto tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas, turintys klausos sutrikimų negalią.

Projekto iniciatorius – Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialo vedėja Rita Božienė.

Plačiau>> http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/paskirstytos-lesos-biblioteku-pletros-projektams-2016-metais-finansuoti

kulturos ministerij