Piešinių parodos „Mūsų džiaugsmai" pristatymas „Šaltinėlio" bibliotekoje

2016 05 20

Gegužės 19 d. „Šaltinėlio“ bibliotekoje pristatyta VšĮ „Živilės studijos“ ir klubo „Tarp savų“ lankytojų piešinių paroda „Mūsų džiaugsmai“. Viena kitą suradusios Šiaulių Kino muziejuje, abi organizacijos vykdo daug bendrų veiklų. Viena jų – vaikų kūrybinių darbų parodų organizavimas.

Pristatydamas parodą, klubo „Tarp savų“ prezidentas Ramūnas Snarskis kalbėjo, kad abi organizacijas vienija bendras tikslas - rūpintis popamokiniu vaikų užimtumu. VšĮ „Živilės studijos“ vaikai per 2015/2016 mokslo metus kartą savaitėje lankydavosi „Šaltinėlio“ bibliotekoje ir dalyvaudavo skaitymo skatinimo edukaciniuose užsiėmimuose, tad ir renginio metu išskirtinis dėmesys buvo skirtas labiausiai patikusiai, per šiuos mokslo metus perskaitytai knygai. VšĮ „Živilės studijos“ direktorė Živilė Karžinauskienė padėkojo parodos dalyviams , o bibliotekos darbuotojai pakvietė mokinius vasaros skaitymų knygas rinktis „Šaltinėlio“ bibliotekoje.

GALERIJA