Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena „Varsos“ filiale

2016 05 11

Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, ,,Varsos“ filiale bibliotekos bičiuliai rinkosi akcijai ,,Lietuva skaito“. Bibliofilas Domas Kaunas yra pasakęs, jog ,,ši diena turėtų būti antroji - po nepriklausomybės atgavimo“. Renginyje dalyvavo Profesinio rengimo centro abiturientai kartu su mokytoja A. Švediene. Buvo skaitomos programinės literatūros ištraukos, diskutuojama ir analizuojama, pasitelkiant testinę - metodinę medžiagą.

,,Kuo šildomės savo sugrubusią sielą, 
kuo ginamės nuo tamsos ir žvėrių, jei ne knyga...“
(Just. Marcinkevičius)

Pažintine ekskursija keliavome ir knygnešių takais (įrašas iš kraštotyrininkės I. Rudzinskienės buvusios parodos). Susipažinome, kad ,,raidžių draudimo“ metais atsirado tokie žodžiai, kaip knygnešių gadynė, daraktorius, graždankė. Per 40 spaudos draudimo metų turėjome apie 2000 bebaimių žmonių, nešusių Šviesą į mūsų kultūrą. Įdomu ir tai, kad Šiauliuose mokėsi ir ,,knygnešių karaliumi“ tituluojamas J. Bielinis.

Renginyje ,,pasivaikščiota“ po Knygnešių giraitę, apžiūrėtas unikalus Vilučių giminės genealoginis medis. Be to, įsimintina tai, kad J. Janonio gimnazijoje veikęs slaptas knygynėlis turėjęs įtakos Šiaulių viešosios bibliotekos atsiradimui.

Parengė vyr. bibliotekininkė B. Padvarietienė

GALERIJA