LR Seime pasveikintos Metų bibliotekininkė R. Božienė ir bibliotekos direktorė I. Žilinskienė

2016 04 25


2016 m. balandžio 23 d., prieš prasidedant 16-ajai Nacionalinei Bibliotekų savaitei, LR Seime vyko Tarptautinės knygos ir autorių teisių dienos minėjimas bei metinė Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencija. Minėjimo metu pasveikinti Lietuvos bibliotekininkai, vyko geriausių 2015 metų bibliotekininkų apdovanojimai, geriausių 2015 metų LBD skyrių apdovanojimai. Tarp apdovanotųjų - Metų Lietuvos bibliotekininke tapo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialo vedėja Rita Božienė. Jai įteiktas Kultūros ministro Š. Biručio diplomas už netradicinių bibliotekų paslaugų iniciatyvas ir plėtrą, vykdant kultūrinės edukacijos projektus ir skatinant mažųjų šiauliečių kūrybiškumą ir patriotiškumą savo gimtajam miestui. Ren­gi­ny­je Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­dė­ką už pro­fe­sio­na­lią ir ino­va­ty­vią veik­lą pel­nė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ire­na Ži­lins­kie­nė. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skyrius, vadovaujamas Ritos Božienės, pripažintas geriausiu 2015 metais už iniciatyvas ir originalias idėjas plėtojant Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklą.

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka džiaugiasi apdovanojimais. Tai skatina dar labiau pasitempti, minint 16-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios šūkis „Stiprios bibliotekos - stipri visuomenė“. Stipri visuomenė – tai skaitantys, besimokantys ir mąstantys žmonės. Stiprios bibliotekos – tai telkianti ir įkvepianti erdvė. Tai jose dirbantys profesionalai, padedantys asmenybei užaugti, kartu besikeičiantys ir kuriantys.

Kviečiame pažiūrėti renginio, vykusio LR Seime, akimirkas. Nuotraukos Gerdos Putnaitės.

 

111

                                   Kairėje - 2015 m. geriausia Lietuvos bibliotekininkė Rita Božienė, dešinėje - bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė. Kristinos Mikliuvienės nuotrauka

 

 

 

 

GALERIJA