„Saulės“ bibliotekoje vyko Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdis bei viešojo kalbėjimo įgūdžių stiprinimo konsultacinis seminaras

2016 04 15

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės" filiale 2016 m. balandžio 14 d. vyko Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Šiaulių apskrities viešųjų bibliotekų direktoriai bei atstovai iš Šiaulių apskrities P. Višinskio, Šiaulių rajono, Radviliškio, Pakruojo, Kelmės, Joniškio, Plungės, Telšių bibliotekų.

Susitikimo metu bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė, bibliotekos dailininkė Dalia Brazlauskienė ir specialistė projektinei veiklai pristatė „Saulės" bibliotekoje įkurtą Komiksų centrą. Posėdžio dalyviai turėjo galimybę prisiliesti prie IT technologijų ir savo parašu užtvirtinti apsilankymą Komiksų centre.

Kitoje dalyje vyko projekto „Papasakok apie save - būk svarbus“ viešojo kalbėjimo įgūdžių stiprinimo konsultacinis seminaras „Kaip laimėti daugiau palankumo bibliotekų vykdomai neformalaus švietimo veiklai?”. Projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ vadovė  Giedrė Čistovienė. Seminare dalyvavo bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė bei specialistė projektinei veiklai Kristina Mikliuvienė.

Seminaro metu konsultantas Rytis Juozapavičius teikė konsultacijų, kaip bibliotekų vykdomą neformalaus švietimo veiklą efektyviai pristatyti suinteresuotiems asmenims, siekiant gauti didesnį valstybės finansavimą šios veiklos tvarumui užtikrinti.
Projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ tikslas - įtvirtinti viešąsias bibliotekas Lietuvos savivaldybių strateginiuose planavimo dokumentuose, kaip mokymosi visą gyvenimą, socialinės, skaitmeninės atskirties problemų sprendėjas.
Projekto koordinatorius – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Projekto partneriai:
 Lietuvos savivaldybių asociacija;
 Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.
Projektas finansuojamas iš “Reading&Writing” fondo atstovavimo bibliotekoms ES iniciatyvos “Public Libraries 2020” lėšų.

 

  

 

GALERIJA