Susitikimas su poete Zene Sadauskaite

2016 02 26

Vasario 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale (Trakų g. 20A) viešėjo poetė Zenė Sadauskaitė.

Gimusi ir augusi Raseinių rajone, pedagoginį išsilavinimą įgijusi Šiauliuose, šiuo metu gyvenanti ir kurianti Kaune, Zenė Sadauskaitė pirmąją knygą išleido 1996 m. Per dvidešimt kūrybos metų poetė yra parašiusi 54 knygas vaikams ir suaugusiesiems, sukūrusi virš 600 dainų tekstų.

Į biblioteką susirinkusius Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos ketvirtokus ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pirmokus viešnia, skaitydama eilėraščius, mokė gerumo, pakantumo, draugiškumo, pagarbos vienas kitam ir mokytojams. Mokiniams ypač patiko poetės pasakojimas apie eilėraščio gimimą bei jos pasiektų net šešių literatūrinių ir leidybinių rekordų pristatymas. Juk Zenės Sadauskaitės knygą „Tūkstančio šviesoforų šalyje“ iliustravo net 181 iliustratorius. Poetė yra parašiusi ilgiausią Lietuvoje rankraštį (114m.). Eilėraščių knyga vaikams „Posmai vaikystės“ yra storiausia rankraštinė knyga (103 cm) Lietuvoje. O poezijos knygoje „Tik žiedynais bitės skrydis" autorė publikavo daugiausiai ( net 101) eiliuotų posmų - trioletų.

Renginio metu „Šaltinėlyje“ poetė atsakė į gausius dalyvių klausimus, mielai dalino autografus, padėkojo už bendravimą, padovanojo bibliotekai sonetų rinktinę „Jo žodis – lyg versmė šaltinio“ ir atsisveikino iki kitų susitikimų.

GALERIJA