Lieporių bibliotekoje susipažinta su klubo „Be rėmų“ kūryba

2016 02 19

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filiale (Tilžės g. 36) vyko VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro kūrėjų klubo „Be rėmų“ popietė „Aš išpažįstu, Viešpatie...“.

Renginyje dalyvavo klubo nariai: Gustas Gergardas, GR 5/1 grupės mokinys, Aistė Šimkutė, GPV 4/1 gr. mokinė, Andrius Dinikis, V 5/4 gr. Taip pat dalyvavo klubiečiai Kristina Jankūnienė, Lukas Jankūnas (Ragainės progimnazijos 5a kl. mokinys) bei klubo vadovė, lietuvių kalbos mokytoja Dalia Griškevičienė. Popietėje skambėjo ne tik minėtų autorių, bet ir Virgilijos Petrošienės, Viktoro Rimkaus, Vaidos Šimkutės, GPV 4/1 gr. mok., kūriniai. Kadangi „Berėmukai“, kaip juokaudami save vadina klubiečiai, gražiai bendradarbiauja su Kelmės rajono literatų klubu „Vieversys“, susitikime dalyvavo ir dainuojamąja poezija popietę praturtino klubo prezidentas Viktoras Gulbinas. Renginio metu klausytojų sielas virpino ne tik poezija, gitaros akordai, bet ir į vaikystę nukėlusios Luko Jankūno pasakos. Siurprizą popietės dalyviams ir svečiams padarė savanoris Ivan Josafat Garcia Martin, kuris bibliotekoje savanoriauja pagal pagal Europos Sąjungos finansuojamą Erasmus+ programos dalį - Europos savanorių tarnybą, ispanų kalba perskaitęs populiarias eiles.

Renginiui baigiantis šiltų žodžių apie klubo „Be rėmų“ kūrėjus negailėjo literatų klubo „Verdenė“ narė Teresė Račienė, kuri teigė, jog rašančio žmogaus sąžinė yra tyra ir švari, nes rašantis žmogus, pirmiausia, negali meluoti sau. Savo atvira ir nuoširdžia nuomone nustebino Šiaulių miesto Garbės pilietis Zenonas Sabalys, negailėjęs gražių ir padrąsinančių žodžių jaunajam pasakininkui ir išreiškė norą Luko skaitytą „Sakmę apie Rėkyvos ežerą“ turėti savo bibliotekoje. Renginį vainikavo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vedėjos R. Vertelienės įteiktos padėkos jauniausiam klubo „Be rėmų“ nariui Lukui Jankūnui už kūrybiškumą ir žodžio sodrumą bei klubo vadovei Daliai Griškevičienei už poetinio žodžio sklaidą.

Informaciją paruošė klubo „Be rėmų“ narė Kristina Jankūnienė

GALERIJA