Skaitymo džiaugsmas perduotas ir Šiaulių Ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro gyventojams

2015 12 11

Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai vykdant akciją „Knygų Kalėdos“, bibliotekos skaitytojai mielai dalinasi ir dovanoja bibliotekai knygas. Dažnai dovanojama tos pačios knygos net keletas egzempliorių, tad kruopščiosios bibliotekininkės atidžiai peržiūri kiekvieną knygą ir atrenka dubletus.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos, atkreipdamos dėmesį į šių metų akcijos temą – „Knygų Kalėdų“ savanoriai, atrinktas knygas nusprendė padovanoti Šiaulių Ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui. Centro socialinė darbuotoja labai apsidžiaugė tokia gražia ir jaukia bibliotekos akcija ir sakė, kad knygos tikrai praskaidrins čia gyvenančiųjų kasdienybę.

Tai jau ne pirmoji Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kalėdinė akcija, ankstesniaisiais metais skyrius yra dovanojęs knygų Šiaulių vaikystės invalidų globos draugijai „Spindulėlis“ ir Šiaulių miesto žmonių su negalia klubui „Židinys“.

GALERIJA