Bibliotekos darbuotojų kvalifikacinė išvyka į tarptautinį diskusijų forumą Latvijoje

2015 09 28

2015 m. rugsėjo 22-23 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus nariai, vykdant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Informacinių paslaugų plėtra neįgaliųjų vaikų tėvams“, Latvijos Respublikos Rezeknės centrinės bibliotekos ir Latvijos bibliotekininkų draugijos Latgalės regiono kvietimu vyko į  Rezeknės ir Ludzos miestus dalyvauti tarptautiniame diskusijų forume „Informacinių paslaugų plėtra neįgaliųjų vaikų tėvams“.

Į šią kvalifikacinę kelionę kartu vyko Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos Vida Ragauskienė ir Benita Dabregienė, Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos darbuotoja Birutė Kilčiauskaitė. 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus darbuotojų svarbi darbo kryptis – socialiai neaktyvių gyventojų aptarnavimas, įtraukiant socialiai neaktyvius žmones, specialiųjų poreikių turinčius vaikus, jų tėvus į organizuojamus renginius bibliotekoje, mokant juos kompiuterinio raštingumo ir teikiant kitas socialines, psichologines, edukacines paslaugas. Todėl į tarptautinį diskusijų forumą, kaip tikslinės grupės nariais, pakviesti kartu vykti ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šiaulių viltis“, Šiaulių vaikystės invalidų globos draugijos „Spindulėlis“ nariai.

Rezeknės centrinėje bibliotekoje pranešimą „Matyk be išankstinio nusistatymo: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir neįgaliųjų organizacijų bendradarbiavimo patirtys“ pristatė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vedėja Regina Vertelienė. Taip pat pranešimus pristatė ir savo darbo patirtimi pasidalino Rezeknės bibliotekų darbuotojai.

Latvijos aklųjų bibliotekos, Rezeknės filialo vedėja Inara Zeltine pristatė bibliotekos paslaugas žmonėms su regėjimo negale.Rezeknėje ilgus metus tebuvo viena nevyriausybinė organizacija akliesiems, kurios nariai galėjo būti žmonės nuo 16 metų. Ir tik visai neseniai įsikūrė organizacija „Saulės žvaigždės“, jungianti vaikus su regėjimo negale, jų tėvus ir draugus. Pagrindinis organizacijos tikslas - padėti tokį vaiką auginantiems tėvams, suteikti informacijos švietimo ,psichologiniais, socialiniais klausimais.
Susitikime dalyvavo ir organizacijos „Saulės žvaigždės“ steigėja Alona Petrova. Latvijos aklųjų bibliotekos, Rezeknės filiale žmonės su regėjimo negale gali mėgautis knygų pasauliu. Čia ne tik Brailiu raštu rašytos knygos, bet ir audio knygos, laikraščiai. 
Bibliotekos informacinės technologijos yra pritaikytos žmonėms su regėjimo negalia. Čia yra speciali programinė įranga, kuri leidžia įgyti kompiuterinių įgūdžių. Pažymėtina, kad speciali įranga silpnaregiams taip pat yra ir Rėzeknės centrinėje bibliotekoje.

Rezeknės centrinės bibliotekos filialo Nr. 2 patirtį dirbant su neįgaliaisiais pristatė bibliotekos vedėja Inta Anspoka. Didžiausia patirtis - darbas su regėjimo negalia turinčių vaikų organizacija „Saulės žvaigždės“ ir su Latvijos aklųjų organizacijos Rezeknės padaliniu. Bibliotekoje organizuojamos kūrybinių darbų parodos, vedami edukaciniai užsiėmimai.
Rezeknės vaikų bibliotekos atstovė Ineta Kuznecova džiaugėsi, kad bibliotekos patalpos yra pritaikytos neįgaliesiems (yra spec. pandusas, tualetas neįgaliesiems). Biblioteka bendradarbiauja su „Saulės žvaigždėmis", kitomis neįgaliųjų organizacijomis, tokiomis kaip „Eņģeļi ar mums". Diskusijos pabaigoje buvo pastebėta, kad lietuviškoji patirtis dirbant su neįgaliaisiais yra sistemiškesnė, įvairiapusiškesnė ir išsamesnė.

Ludzoje bibliotekininkų grupė bei neįgaliųjų organizacijų atstovai iš Šiaulių turėjo galimybę susitikti su Latvijos bibliotekininkų draugijos Latgalės regiono nariais. Susitikimo metu Regina Vertelienė darsyk pristatė pranešimą „Matyk be išankstinio nusistatymo: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir neįgaliųjų organizacijų bendradarbiavimo patirtys“, pasidalinta bendra patirtimi, kaip neįgaliųjų vaikų tėvai jaučiasi Latvijos ir Lietuvos visuomenėje, kokią įtaką daro dirbant bibliotekoje, įtraukiant šios grupės narius į įvairias veiklas bibliotekose. Diskusijos metu išsakyta, jog pastebima neįgaliųjų organizacijų narių, ypač jų tėvų, nedrąsa įsijungiant į  bendrus socialinius projektus ir ryškus teisinių, socialinių, psichologinių  žinių stygius ir poreikis. Didžioji dalis tėvų, turinčių specialiųjų poreikių vaikų, negali suteikti savo vaikams reikalingos pagalbos. Jiems reikalinga informacija yra labai išsklaidyta ir sunkiai pasiekiama. Seminaro metu mūsų bibliotekos atstovė Regina Vertelienė, pristatydama pranešimą „81-oji IFLOS konferencija: atskirties tarp įvairių socialinių grupių mažinimo aspektai“, pasidalino įspūdžiais, išgirsta informacija ir patirtimi iš Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinės konferencijos, vykusios 2015 m. rugpjūčio 15-21 d. Keiptaune Pietų Afrikos Respublikoje. Diskusiją moderavo Ludzos miesto cntrinės bibliotekos direktorė Inta Kušnerė.

Matant problemą - visuomenės neaktyviųjų grupių susikaustymą, nepasitikėjimą savo jėgomis, informacijos prieinamumo stoką, vykdomo  projekto dėka yra galimybė suteikti neįgaliųjų vaikų tėvams reikiamu laiku ir operatyviai virtualioje erdvėje rasti reikiamą informaciją, dalyvaujant seminaruose prisidėti prie psichologinės aplinko gerinimo, bendradarbiauti su Latvijos Respublikos Rezeknės miesto neįgaliųjų vaikų draugijomis bei Latvijos bibliotekininkų draugija,  pasidalinti bendra patirtimi auginant likimo nuskriaustus vaikus, tiesiog pažvelgti į gyvenimo realybę kitomis - šviesesnėmis spalvomis.

Projektas „Informacinių paslaugų plėtra neįgaliųjų vaikų tėvams“ yra 2011-2013 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vykdyto Leonardo da Vinci programos partnerystės projekto „Kaip muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą“ tąsa http://biblioteka.smsvb.lt/lt/2012-04-11-12-29-52.

Apie šį diskusijų forumą rašo Latvijos Respublikos Ludzos miesto medija:
http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=33689&;;type=0
http://www.ludza.lv/jaunumi/sauli-ludza-sadarbibas-projekti-turpinas/

Apie organizuotą seminarą rašo Rezeknės centrinės bibliotekos internetiniame puslapyje:
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php/centrl-bibliotka/paskumi/1640-biblioteka-vieta-kur-saprot-bernus-ar-ipasam-vajadzibam

 

 

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba   Lietuvos kulturos taryba 505x19511111

 

 

GALERIJA