Lieporių filialo vedėja R. Vertelienė dalyvavo Tarptautinėje bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinėje konferencijoje

2015 09 13

Rugpjūčio 15–21 dienomis Keiptaune, Pietų Afrikos Respublikoje, vyko 81-oji Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinė konferencija ir asamblėja tema „Dinamiškos bibliotekos: prieinamumas, plėtra ir transformacijos“ („Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation“). Šioje konferencijoje, lamėjusi Kultūros Tarybos stipendiją, dalyvavo Lieporių filialo vedėja Regina Vertelienė.


Forume, kuris vyko moderniame Keiptauno konferencijų centre dalyvavo per 3100 dalyvių, iš visų pasaulio žemynų. Lietuvą atstovavo 8 bibliotekininkai.
Konferencijoje daug dėmesio skirta technologijoms ir jų taikymui transformuojant bibliotekas bei pritaikant jų paslaugas, buvo apžvelgti nauji iššūkiai bei galimi jų sprendimo būdai. Sesijų metu aptarta ir daug kitų pasaulio bibliotekininkams aktualių temų, priimta Keiptauno deklaracija http://conference.ifla.org/ifla81/programme .
Konferencijoje veikė viešųjų bibliotekų, mokyklų, akademinių institucijų, vadovybės bibliotekų sektoriai, aptariami bibliotekų teisės, darbo su standartais aspektai.
Kadangi, dirbdama skiriu daug dėmesio darbui su įvairiomis socialinėmis grupėmis, dalyvavau sesijose, kurios atskleidžia tokio darbo ypatumus bei problemas.
Sesijos „Ar jie turi teisę į informaciją?“ (Do they have the Right to Information?) metu
Kolegos iš Kroatijos, JAV bibliotekų dalinosi savo patirtimi bei pastebėjimais kaip dirbant su benamiais prie bibliotekų susiburia įvairios labdaros organizacijos padedančios žmonėms neturintiems nei darbo, nei namų, pasakojo sėkmės istorijas.
Bibliotekininkai iš Taivanio ir Vokietijos kalbėjo apie kalinių aptarnavimą, bibliotekų tinklo organizavimą Vokietijos kalėjimuose bei kompiuterinių įgūdžių gerinimą bei planšetinių kompiuterių nuomą Taiwanyje.
Dalyviai susidomėję žiūrėjo Drammen bibliotekos iš Norvegijos pateiktą filmuotą medžiagą apie naujų technologijų ir kompiuterinių žaidimų pritaikymą darbe su senjorais, turinčiais dimensiją.
Mokyklų bibliotekų sektoriuje rutuliojosi įvairios patirtys ir pastebėjimai.Afrikos žemyne tik 10% mokyklų yra bibliotekos .Su panašiomis problemos susiduria ne tik Brazilijos, Portugalijos, bet ir Suomijos mokyklos.Mokyklų bibliotekų veiklos strategai susirūpinę dėl moksleivių skaitymo skatinimo ir kultūrinės jaunimo integracijos.
Kadangi pasaulinis bibliotekininkų forumas vyko Afrikos žemyne, daug dėmesio skirta šio žemyno bibliotekų tinklo kūrimui, raštingumo ir kompiuterinio raštingumo problemoms spręsti. Įdomu pastebėti, kad vyksta tarpkontinentiniai projektai. Išsivysčiusios šalys kaip JAV , Norvegija, Suomija remia Afrikos žemyno bibliotekų tinklo plėtrą, skatina mokymosi visą gyvenimą programas. Netikėtai nuskambėjo atstovo iš JAV mintis, kad kuriant bibliotekų tinklą svarbu nepadaryti taupymui būdingų klaidų. Jo nuomone, geriau penkios nedidelės nei viena didelė biblioteka. Netikėtas ir Norvegijos architektų pasiūlymas- kurti bibliotekas konteineriuose. Šis projektas pasiteisino:Pietų Afrikos žemyne įkurtos kelios tokios bibliotekėles.
Konferencijos metu pristatyti ir socialiniai projektai. Moterų zona (Woman zone) aktualus projektas Pietų Afrikos Respublikos moterims. Pristatyme pateiktos skausmingos istorijos apie moterų prostituciją, jų išnaudojimą. Moterys dažnai susibūrusios prie Keiptauno bibliotekų įgyja pasitikėjimo. Apie jų likimus išleistas atskiras leidinys.
Šiandienai aktualiai nuskambėjo tema „Bibliotekos- saugi vieta tarpreliginiam ir tarpkultūriniam bendradarbiavimui skatinti“ (Libraries as Safe Place allowing interreligiuos diaologue and promoting intercultural understanding)apie Prancūzijos bibliotekų bendradarbiavimą su tautinėmis mažumomis ir įvairiomis religinėmis konfesijomis.
Daug dėmesio skirta informacinių-lentų-posterių ekspozicijai. Ekspozicijų salėje demonstruota per 100 eksponatų. Lietuva pristatė keturias informacines lentas: Knygų kalėdos, Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos furšetas, Marijampolės bibliotekos inovatyvios paslaugos šeimai. Ypač daug lankytojų sulaukta prie jaunųjų bibliotekininkų sukurto stendo „Jaunasis bibliotekininkas. Kas aš esu“ (Young librarian. Who am I?).
Dalyvauta kelionėje po Keiptauno apylinkių bibliotekas ir kultūrinius objektus. Lankėmės Windmeul pagrindinės mokyklos konteinerinėje bibliotekoje  2013 metais atvėrusi duris mūsų akiai neįprasta bibliotekėlė-didelis džiaugsmas tenykščiams vaikams.
Lankytasi ir Paarl miesto Viešojoje bibliotekoje, 58 kilometrai nuo Keiptauno. Bibliotekoje vyksta daug projektinių veiklų, mokoma kompiuterinio raštingumo . Lankydamiesi Paarl apylikėse lankytasi Pietų Afrikos simbolio, Nobelio premijos laureato. Nelsono Mandelos -Madibos namuose.

Tiek atidarymo ceremonijos metu, tiek uždarant konferenciją IFLOS prezidentės Sinikka Sipilos iškeltas motto: Stipri biblioteka-stipri visuomenė. Ši nuostata svarbi visoms pasaulio bibliotekoms žinios , jų įsisavinimas, žinių pagrindu sukurtas produktas –tai bibliotekų misija. Visam pasauliui svarbu žinių prieinamumas visoms socialinėms grumės.
81-osios IFLOS uždarymo sesijoje paskelbta, kad 82-oji IFLOS konferencija vyks JAV ,Ohajo valstijijoje, Kolumbo mieste
Konferencijos metu vyko daug diskusijų, , vyko ekspresyvūs Pietų Afrikos respublikos kolektyvų koncertai, per pertraukėles Vietos visažistės puošė konferencijos dalyvių veidus, kultūrinių intarpų metu susipažinta su milijoniniu, daugiaspalviu Keiptaunu, lankytasi miesto simbolyje-Stalo kalne, lankytasi „VI rajonas“ , muziejuje, pasakojančiame apartheido istoriją, pajaustas žvarbus Atlanto vandenyno vėjas.

Regina Vertelienė,
ŠMSVB Lieporių filialo vedėja

 

GALERIJA