Poezijos popietė „Šiauliečių poezija – nauju pulsu“

2015 09 08

Rudenišką rugsėjo popietę į skaitytojų aptarnavimo skyrių rinkosi šiauliečiai literatai, poetai ir visi meno mėgėjai. Vyko poezijos popietė „Šiauliečių poezija – nauju pulsu‘, skirta Šiaulių miesto šventei. Skambant Vytauto Gasparavičiaus eilėms ir gitaros garsams, renginį pradėjo ir vedė Raimonda Sližienė. 


Vytautas Gasparavičius –šiaulietis literatas, poetas, kuria humoreskas, rašo eilėraščius, skambina gitara. Dažnai eiles palydi savo sukurtais gitaros akordais. 
Renginyje savo eiles skaitė Rita Kastėnaitė – Skeirienė – poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Menų šaltinis“ vadovė, poetė, literatė, mokytoja, bibliotekininkė. „Poezija – pavėsis kaitros išvargintam, duona – alkanam, šviesos blyksnis tamsoje,“- tai autorės mintys. 
Birutė Kriščiūnaitė – šiaulietė literatė, „kartais mintis sudėstanti į eilėraštį“-, kaip pati sako,-„man žodžių gaila, dar kas sumindys...“
Ramūnas Mendelis – silpnai matantis, bet aktyviai įvairia menine ir kūrybine veikla užsiimantis šiaulietis. Jo poezija apie meilę tėvynei, tėviškei, gimtajam kraštui skambėjo ramiai ir įtikinamai. 
Eglės Boeikienės poezija – lyg ilgesio paukštis baltas, išskleidęs sparnus, į didelį aukštį pakyla. 
Jaunius Kulnys - poetas, literatas, kurio mintys liejasi vingiuodamos ir nesustodamos.Visi poetai skaitė savo kūrybą, o Aleksandra Vaitkaitienė pati eilių nekuria, bet mielai deklamuoja kitų sukurtas. Ji labai išraiškingai deklamavo Juozo Sabaliausko kūrybą. 
Renginį savo šmaikščiomis epigramomis užbaigė šiaulietis literatas Visvaldas Šalčius. 
Bibliotekoje veikia Aurimo Nausėdos fotografijų paroda „Šiaulių miesto akcentai“.

GALERIJA