Bibliotekos darbuotoja Nijolė Petraitytė dalyvavo žurnalo, skirto Romualdui Ozolui atminti, pristatyme

2015 06 18

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Petraitytė dalyvavo kultūros istorijos žurnalo ,,Padubysio kronikos“ (2015/1), skirto Romualdui Ozolui atminti,  pristatyme


Kolegė yra parengusi ne vieną publikaciją apie knygnešystę Šiaulių regione.,,Padubysio kronikose‘‘ publikuojamas jos jos knygotyrinis straipsnis „Ten, kur prieglobstį rado lietuviškos knygos“, kuriame pateikiami knygų platintojų, daraktorių ir jų globėjų kultūrinės veiklos duomenys. Iš rastų dokumentų atkurtos dvarininkų Gruzdžių iš Suvartuvos (Onos Bugailiškienės, pirmosios bibliotekos vadovės gimtinės), Idalijos Višomirskienės iš Palendrių i kitos biografijos.

padubisio kronikos1

 

CCI20150610 000001