Lieporių bibliotekos bičiulių bei bibliotekos darbuotojų kelionė K. Oginskio keliais

2015 05 29


Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialas, vykdydamas Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Visuomeninė mokykla bibliotekoje“, pakvietė bibliotekos partnerius iš Lieporių bendruomenės centro, esperanto klubo „Rūta“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šiaulių viltis“ narius, bibliotekos parodų ir renginių dalyvius, kolegas kelione paminėti iškilaus politiko, visuomenės ir kultūros veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio 250 - ąsias gimimo metines, kurias UNESCO įtraukė į pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių sukakčių sąrašą.


Ekskursiją „K. Oginskio keliais“ pradėjome Varniuose, kuriuose anuomet gyvenęs vyskupas M. Valančius ne sykį bendravo su kunigaikščiais Oginskiais. Jam buvo patikėta pašventinti kertinį Rietavo bažnyčios akmenį 1853-aisiais.
Varniai garsūs savo praeitimi, vienas svarbiausių ir iškiliausių Lietuvos kultūrinių – religinių centrų. Aplankėme Žemaičių vyskupystės muziejų ( buv. kunigų seminariją, Varnių katedrą-vyskupų kriptą, paminklą Motiejui Valančiui, Šv. Aleksandro bažnyčią.
Rietave lankėmės Oginskių kultūros istorijos muziejų, Rietavo dvaro sodybą, parką, Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčią. Mus lydėjo žinomas kultūros puoselėtojas, muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas.
Plungėje viešėjome Žemaitijos Versalyje, naujai restauruotoje Mykolo Mikalojaus Oginskio dvaro sodyboje. Grožėjomis subtiliais rūmų interjerais ir parku, parodomis, skirtomis Oginskių atminimui. Džiaugėmės impozantiškais Oginskių šeimos portretais, atkeliavusiais iš Kauno M.K. Čiurlionio muziejaus. Retų leidinių ekspozicijoje aptikome Oginskiams priklausiusią Bibliją (Sainte Bible), išleistą Vokietijoje XVI šimtmečio pradžioje prancūzų kalba. Ji – su tarpukario Šiaulių viešosios bibliotekos (valstybės centralinio knygyno Šiaulių skyriaus antspaudu) Lankėmės dvaro parke įsikūrusioje laikrodinėje- oranžerijoje, kurioje išradingai darbuojasi mūsų kolegos iš Plungės viešosios bibliotekos.
Prie kelionės programos prisidėjo ir bibliotekos bendruomenės dalyviai. Boleslovas Vengrys papasakojo apie Rietavo elektrinę, Vanda Šimaitienė skaitė ištraukas iš M. K. Oginskio rašytinio palikimo.
Bibliotekos skaitytojos, projekto partnerės, Šiaulių esperantininkų klubo ,,Rūta“ narės Zofija Vanda Šimaitienės įspūdžiai iš 2015-05-28 bibliotekos organizuotos kelionės OGINSKIŲ keliais:
2015 metai paskelbti M. K. Oginskio metais. Džiaugiuosi, kad teko dalyvauti bibliotekos projekto pradžios renginyje ,, Pasivaikščiojimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“. Nuostabus renginys, kuriame dalyvavo UNESCO klubo nariai, menų gimnazijos ir universiteto muzikai ir gausus Lieporių bibliotekos skaitytojų bei bendruomenės centro būrys. Dalyviai daug sužinojo apie garsiąją didikų Oginskių giminę, gyvenusią Lietuvoje apie 400 metų.
Mykolo Kleopo Oginskio politiko, diplomato, kompozitoriaus, įtakingo visuomenės veikėjo, sukilėlio, patrioto žodžiai nusako viską: ,,Tėvynės labui įnešu savo dalį: turtą, gyvenimą ir darbą“.
Išvykos metu į Varnius, Rietavą ir Plungę gidų dėka plačiau ir išsamiau sužinojome apie šių rūmų šeimininkus, jų gyvenimą ir palikimą. Žavėjomės renovuotais Plungės rūmais, erdviomis salėmis, įvairiais eksponatais, išpuoselėtu parku ir kitais objektais. Gėrėjomės Žemaitijos kraštovaizdžiu Ačiū Lieporių bibliotekos darbuotojams už puikią ir turiningą kelionę, už gražius renginius skaitytojams .
Kelionės vairą tvirtai laikė mūsų kolegė, gidė Nijolė Petraitytė

Lieporių bibliotekos informacija


Apie kelionę rašyta: http://www.siauliuviltis.lt/index.php/veikla

GALERIJA