Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos mokslo metų uždarymo šventė Bibliografijos-informacijos skyriuje

2015 05 28

Gegužės 26 dieną Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje įvyko Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos mokslo metų uždarymo šventė. Šiemet renginys buvo išskirtinis ne vien įdomiais, kruopščiai parengtais kraštotyros darbais bei šių darbų pristatymais. 2015-ieji metai – jubiliejiniai, nes sukanka 20 metų, kai ši unikali ne tik Šiauliuose, bet ir Lietuvoje jaunųjų kraštotyrininkų ugdymo mokykla buvo įkurta ir pradėjo savo veiklą.

Ta proga bibliotekos darbuotojos parengė parodą „Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokykla mini 20-ies metų sukaktį“, o „mikeliukus“ (taip nuo seno meiliai vadinami šią mokyklą lankantys mokiniai) globojantys vyresnieji kraštotyrininkai apie sukaktį pažadėjo parengti straipsnį mokyklos el. svetainei. 

Į renginį sugužėję dalyviai apžiūrėjo mokyklos vadovės Ritos Margevičienės parengtą mokinių baigiamųjų kraštotyros darbų parodą ir Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genovaitės Beleckaitės sudarytą „2015 m. Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos kraštotyros darbų katalogą“. Mikeliukų pasveikinti atvyko ir šio centro direktorius Romualdas Pelenis bei kraštotyros mokytojos: Stanislava Staškuvienė, Marija Gedminienė, Vida Šambarienė. Jaunieji kraštotyrininkai labai gražiai pristatė metų bėgyje parengtus savo kraštotyros darbus. Damilė Martinaitytė, paristatydama savo darbą „Parėjęs namo gailiai verkė“ apie savo prosenelį, gaminusį muzikos instrumentus bei savo giminės sąsajas su muzika, atliko lietuvių liaudies dainą, pritardama tėčio jai padarytomis kanklėmis. Arnas Pigulevičius pademonstravo savo sukurtą filmuką „Mano miestas kitaip“ ir įdomiai pasakojo apie kūrybinį procesą bei filmavimo techninius ypatumus. Labai informatyvų darbą apie Merkelį Račkauską ir įdomų jo pristatymą parengė Vaiva Adomavičiūtė ir Gabrielė Petrošiūtė. Darbus vertinę bei recenzavę vyresnieji kraštotyrininkai Mikeliai Jadvyga Urbonienė ir Vytautas Mažeika pasidžiaugė mikeliukų gabumais, išsakė savo pastebėjimus ir palinkėjimus, ragindami toliau tęsti ir pildyti kraštotyros darbus. Jaunuosius kraštotyrininkus sveikinusi Mikelio prizo laureatė Irena Rudzinskienė jiems turėjo atnešusi ir dovanų – senovinius sąsiuvinius, į kuriuos pamokose rašydavo mokiniai, pademonstravo kitus seniau mokyklose naudotus dokumentus. Po to mikeliukams buvo įteikti mokyklos baigimo diplomai bei rėmėjų dovanos. Šiaulių jaunųjų turistų centro direktorius R. Pelenis paskelbė, kad iš viso per 20 Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos gyvavimo metų jauniesiems kraštotyrininkams buvo įteikti 244 mokyklos baigimo pažymėjimai. 


Parengė Bibliografijos-informacijos skyriaus vyresn. bibliografė Eugenija Mačiulienė

GALERIJA