Pasivaikščiojimas su Mykolu Kleopu Oginskiu

2015 03 31

Bendradarbiaujant su Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filiale parengta kultūros ir muzikos valanda „Pasivaikščiojimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“.

Susirinkusius pasveikino Šiaulių UNESCO klubo prezidentas Mindaugas Končius. Pranešimą apie M. K. Oginskį parengė mokytoja ekspertė Raimonda Sližienė, Klausytojams ji įtaigiai ir išradingai perteikė M. K. Oginskio, Abiejų Tautų Respublikos valstybės pareigūno, diplomato, sukilėlių vado, ir kompozitoriaus biografijos apybraižą. Buvo skaitomi jo atsiminimai ir laiškai, kuriuos perteikė Šiaulių UNESCO klubo nariai Algimantas Puklevičius, Stasys Ulčinas ir bibliotekos savanoris Aleksandras iš Prancūzijos. Koncerte dalyvavo Gabija Roduner, Miglė Štabokaitė (fortepijonas, mok. Laima Mameniškytė). Kompozitoriaus romansus prancūzų kalba atliko Gabija Šustauskaitė (vokalas) ir jos mokytoja Beata Smiltininkienė (vokalas). Programoje taip pat dainavo tarptautinių studentų konkursų laureatas Juozas Janužas (vokalas, dėstytojas Sigitas Vaičiulionis). Programos koncertmeisteris - docentas Sigitas Vaičiulionis. Jaunuosius menininkus pasveikino ir apdovanojo Lieporių bendruomenės centras (pirm. Elvyra Užkuraitienė)

Dėkojame kolegėms Rimai Matulevičiūtei ir Aidai Sinkienei, nuoširdžiai padėjusioms parengti parodą apie M. K. Oginskį.

Informaciją parengė:Nijolė Petraitytė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

GALERIJA